Danske Ældreråd finder det alarmerede, at KL har meldt ud, at den ekstra milliard, kommunerne får i ældrereformen til et kvalitetsløft af ældreplejen, vil blive brugt på det specialiserede område med mindre regeringen sender flere penge.

Knap var den nye aftale om ældrereform indgået, før man i mediet NB Økonomi kunne læse, at regeringen ikke skal forvente, at kommunerne vil bruge de ekstra ældrepenge til ældreområdet.

”Man kommer med nogle penge, som nødvendigvis kommer til at gå til socialområdet, hvis ikke man fra regeringen adresserer problemet med stigende udgifter på det specialiserede området”, lød det fra KLs formand Martin Damm.

Læs her KLs udmelding ”KL-formand: Uden penge vil socialområdet sluge ældremilliard”, NB Økonomi, 19. april 2024

Det er en udmelding, som Danske Ældreråd mener, kan blive en alvorlig barriere for implementeringen af ældrereformen.

– Vi finder det alarmerende, at kommunerne tager ældreområdet som gidsel og er villig til at trække store dele af det økonomiske fundament væk under en reform, der kunne skabe betydelige kvalitetsforbedringer for ældre, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Læs her debatindlæg af Danske Ældreråd,”Hvis ældrereformen skal lykkes, skal penge til ældre reelt bruges på ældre”, debatindlæg af Danske Ældreråd, Jyllands-posten.dk, 24. april 2024 

Hun peger på, at ældreområdet i forvejen lider under, at kommunerne de seneste år har brugt færre penge per ældre, selvom de samlet set bruger flere penge på ældreområdet. En afdækning foretaget af Vive viser, at i perioden 2018 til 2022 er udgifterne således faldet med 11,7 procent per plus 75-årig og med 6,0 procent per plus 80-årig. Det er sket samtidig med, at kommunerne har fået flere penge til at dække den demografiske udvikling med flere børn og ældre.

– Der er desværre en tendens til, at flere af de penge, som kommunerne får til ældreområdet, bruges på andre områder. Vi står nu overfor at skulle implementere en stor ældrereform, og det bliver meget svært at give ældreområdet det kvalitetsløft, alle forventer, hvis ældrepengene fortsat bruges til at dække udgifterne på andre områder, hvor de kommunale budgetter er pressede, tilføjer Inger Møller Nielsen, og fortsætter:

– Vi ser med stor alvor på problemet, og det er noget, som vi kommer til at drøfte med landets ældreråd på vores repræsentantskabsmøde om to uger.