Den nye aftale om ældrereform giver et godt grundlag for at skabe en bedre ældrepleje, mener Danske Ældreråd, der især er glad for, at faste teams og borgernær visitation står centralt i aftalen.

– Det er overordnet positivt, at man nu går i gang med at skabe en helhedspleje, hvor den ældre skal kunne bestemme mere selv, og det skal være en fast gruppe af medarbejdere, der kommer i den ældres hjem. Vi hilser det velkomment, at der i den forbindelse investeres 376 millioner kroner i at få de faste teams etableret, så de kommer godt fra start, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

–  Vi er også tilfredse med, at der tilføres ekstra midler til et kvalitetsløft af ældreplejen. Her vil vi holde kommunerne op på, at midlerne går til ældreområdet og ikke anvendes på andre områder, hvor budgetterne er pressede, tilføjer Inger Møller Nielsen.

Et andet vigtigt element i aftalen er en ny tilsynsmodel, hvor der er fokus på læring og kvalitet.

– Det er glædeligt, at vi nu kan få et mere lærende og bedre koordineret tilsyn, hvor dialog vægtes højere end skriftlighed. Det er afgørende for os, at fremtidens tilsyn er baseret på principper, der prioriterer den faglige kvalitet og brugernes oplevelser. Det er også vigtigt, at borgere, pårørende og medarbejdere med aftalen får mulighed for at fremsende bekymringer til tilsynet via en whistleblower-ordning.

Vigtigt forpligtelse om sundhed
Noget, der også har været centralt for Danske Ældreråd, har været at man i en politisk aftale forpligter sig til, at sygepleje bliver integreret i helhedsplejen.

– I aftalen fremgår det, at aftaleparterne skal mødes og drøfte sammenhænge til sundhed, når Sundhedsstrukturkommissionen har afrapporteret. Det er helt nødvendigt, at aftalepartierne på den måde giver hinanden håndslag på at få koblet sygepleje og ældrepleje sammen, når vi har en afrapportering fra Sundhedsstrukturkommissionen. Vi ser det som en imødekommelse af mange aktørers budskab om, at tingene ikke kan adskilles, men partierne har stadig til gode at handle på det, lyder det fra Inger Møller Nielsen.

Uklar på forebyggelse
Et spørgsmål, der ikke er besvaret med aftalen, er, hvad der skal ske på forebyggelsesområdet. Her er aftalen meget uklar.

– Det fremgår af aftalen, at kommunerne fortsat skal være forpligtede til at arbejde forebyggende, hvilket er uhyre vigtigtig, men der står intet i aftalen om, hvordan man vil sikre, at det rent faktisk kommer til at ske. Vi finder det bekymrende, at aftalen ikke er mere specifik omkring forebyggelse, siger Inger Møller Nielsen.

Aftale om ældrereform kan læses her