Vi skød det nye år i gang med en melding fra statsministeren om, at regeringen vil starte helt forfra på ældreområdet. Der skal laves en kort og præcis ældrelov.

– Det er et vigtigt skridt, regeringen tager med en ny ældrelov. Værdighed, selvbestemmelse og tid til omsorg er kerneelementer i en god ældrepleje. Ældrerådene bidrager gerne til, at en ny ældrelov kommer til at skabe rammerne for netop dette, siger Inger Møller Nielsen, formand for Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd vil følge arbejdet med en ny ældrelov tæt og sørge for, at erfaringer og perspektiver fra landets ældreråd inddrages.