Danske Ældreråd finder det dybt bekymrende og højest usædvanligt, at ældreplejen i flere kommuner går i nødberedskab hen over julen. Men desværre er der reel risiko for, at det vil sprede sig til endnu flere kommuner, selvom det normalt kun er noget, man ser i en strejkesituation.

I de seneste dage er det kommet frem, at mindst syv kommuner som følge af mangel på arbejdskraft har skåret i hjælpen i hjemmeplejen og på plejehjem. Det kan blandt andet betyde, at tilsyn og omsorgsbesøg og afløsning i eget hjem reduceres eller fjernes midlertidig eller, at ældre ikke kan få den hjælp til bad, som de er visiteret til. Udviklingen bekymrer Danske Ældreråd.

– Vi frygter, at det er en nødløsning, som vi vil se sprede sig til endnu flere kommuner og måske endda blive en tilbagevendende ting i forbindelse med højtider. For manglen på kvalificerede hænder i ældreplejen er en kæmpe udfordring landet over, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd, og tilføjer:

– Da vi kigger ind i et problem, der kan blive tilbagevendende, er der brug for varige løsninger. Svaret er ikke blot flere penge. Svaret er heller ikke blot over natten at flytte kommunale sundhedskonsulenter væk fra skrivebordene og ud i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Der er brug for varige løsninger, der kan fastholde medarbejderne og gøre det nemmere at rekruttere nye.

Danske Ældreråd opfordrer alle landets 98 ældreråd til at være meget opmærksomme på, om og hvordan nødløsningen tages i anvendelse lokalt. For kommunerne kan ikke blot skære alle hjemmehjælpsmodtagere over en kam. De er nødt til at se på den enkeltes behov og sørge for, at alle får den nødvendige hjælp.