Danske Ældreråd ser den nye kommuneøkonomiaftale som et skridt i den rigtige retning mod at sætte en stopper for udhulingen af ældreområdet.

– Vi håber, at denne aftale kan sikre kommunerne økonomi til at droppe de planlagte besparelser, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

I den netop offentliggjorte kommuneøkonomiaftale for 2020 får kommunerne 1,7* milliarder kroner mere til at drive daginstitutioner, skoler, ældrepleje mv. for i 2020. Det hilser Danske Ældreråd velkomment. Pengene kan være med til at sætte en stopper for de seneste års udhuling af ældreområdet. Men pengene rækker ikke til meget mere end at opretholde status quo på ældreområdet. De fleste kommuner vil stadig ikke have økonomi til at løfte servicen.

– De ekstra penge til kommunerne er bestemt et skridt i den rigtige retning, men der er brug for, at kommuneren får endnu en bedre økonomi, så de kan indhente mange års besparelser på blandt andet ældreområdet. Derfor ser vi nu frem til at se, om der med den kommende finanslovsaftale for 2020 bliver afsat penge til et egentlig løft af kernevelfærden, som flere partier lovede under folketingsvalget, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

– Den enkelte ældre, der har brug for pleje og omsorg, kommer nok ikke til at mærke en bedre service som følge af kommuneøkonomiaftalen, da pengene de fleste steder kun rækker til at sikre det nuværende serviceniveau, fortsætter Mogens Rasmussen.

Et væsentligt tema i forhandlinger mellem regeringen og KL har været, at kommunerne står med store økonomiske udfordringer, fordi der kommer flere børn og flere ældre med behov for pleje og behandling.

– Vi ved, at der i mange kommuner ligger sparekataloger med yderligere besparelser på ældreområdet. Blandt andet har flere kommuner planer om at afskedige personale inden for rehabilitering og skære i den praktiske hjemmehjælp. Vi håber, at denne aftale kan sikre kommunerne økonomi til at droppe de planlagte besparelser, siger Mogens Rasmussen.

Danske Ældreråd hilser det desuden velkomment, at aftalen hæver den kommunale anlægsramme med 1,3 milliarder kroner i 2020. Det giver kommunerne bedre mulighed for blandt andet at renovere og bygge nye plejeboliger.

*Om aftalen
Den kommunale serviceramme hæves med 1,7 mia. kr. ift. sidste års aftale og udgør i 2020 samlet set 261,8 mia. kr. Det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram afskaffes, så det kommunale udgiftsloft fremover ikke indeholder en årlig nedregulering på 0,5 mia. kr. Kilde KL.

Læs kommuneøkonomiaftalen her

Publiceret den 6. september 2019