Ældreområdet er under stort pres. Derfor hilser Danske Ældreråd det velkomment, at den nye regering vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre. Danske Ældreråd ser frem til, at løfterne bliver konkretiseret, når regeringen som en af sine første opgaver, skal have en økonomiaftale på plads med KL.

– De sidste ti år er der sket voldsomme serviceforringelser på ældreområdet i flere kommuner. Færre og færre svage ældre modtager hjemmehjælp, selvom antallet af ældre på 80 år og derover stiger. Derfor er vi glade for, at regeringen vil føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre samtidig med, at man vil arbejde for gradvist at udbygge velfærden, siger Mogens Rasmussen, formand for Danske Ældreråd.

– Vi ser nu frem til, at løfterne bliver til virkelighed i form af flere penge til kommunerne, når regeringen snart skal have en aftale på plads med KL om kommunernes økonomi for det kommende år og senere skal forhandle finanslovsaftalen, fortsætter Mogens Rasmussen.

Positivt at minimumsstandarder ikke fik plads i aftalepapiret[one_third last=”no”][/one_third]
Danske Ældreråd finder det også positivt, at det ikke ser ud til, at regeringen har planer om at indføre minimumsstandarder på ældrepleje, som ellers har været et diskussionsemne under valgkampen.

– Uanset hvor tillokkende minimumsstandarder end kan lyde, mener Danske Ældreråd, at pengene kan bruges meget bedre på anden vis. Minimumsstandarder bliver hurtigt til den standard, som kommunerne leverer, og det er ikke hensigtsmæssigt. Vi skal have fokus på kvaliteten i indsatsen frem for firkantede standarder, påpeger Mogens Rasmussen.

– Kommunerne skal have mulighed for at tage hensyn til, at ældre er forskellige. Nogle har behov for et bad hver dag, andre ikke. Det skal ikke være en beslutning, Folketinget tager. Det skal være en beslutning, som tages lokalt og ud fra den enkelte ældres behov og ønsker, slutter han.

Danske Ældreråd ser frem til samarbejdet med den nye regering, og bidrager gerne med viden og input om, hvordan ældreområdet styrkes.

For yderligere information kontakt venligst:
Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd, mobil: 27 14 80 90, mail: Mail@mogensrasmussen.dk

Morten Larsen, kommunikationskonsulent, Danske Ældreråd, mobil: 20 54 20 56, mol@danske-aeldreraad.dk

Publiceret den 29. juni 2019