Danske Ældreråd har afgivet høringssvar over bekendtgørelse om magtanvendelse m.v. Først og fremmest er Danske Ældreråd lettet over, at muligheden for indelåsning i egen bolig blev fjernet i lovgivningsprocessen.

Vi mener dog fortsat, at det vedtagne lovforslag indeholder en række alt for vidtgående udvidelser af personalets magtbeføjelser på plejehjem m.v., som vi tager skarp afstand fra.

Det gælder ikke mindst adgangen til at låse døre til fællesrum, og det gælder de vidtgående muligheder for anvendelse af traditionel kameraovervågning i plejen af eksempelvis mennesker med demens (vel vidende at der i dag findes langt mindre indgribende teknologiske løsninger, som giver en meget bedre beskyttelse af privatlivet).

Mistrivsel skal ikke bekæmpes med vidtgående magtbeføjelser.

Læs høringsvaret her