Danske Ældreråd samler den 4. maj 2023 en perlerække af forskere og praktikere til at stille skarpt på, hvilken rolle forebyggelse kan have i forhold til ældres trivsel og mistrivsel.

Forebyggelse er en af nøglerne til at sikre flest mulige gode og sunde leveår. Der er et stort menneskeligt og økonomisk potentiale i, at ældre forbliver raske, og forebyggelse kan gøre meget for at mindske forekomsten af sygdom, mistrivsel og ensomhed som ældre.

Forebyggelse er en hjertesag for Danske Ældreråd. Der er et behov for, at det nære sundhedsvæsen i langt højere grad end i dag sikrer forebyggelse og sundhedsfremme for ældre, blandt andet gennem tilbud om fysisk aktivitet og socialt samvær. Forebyggelse er en vigtig del af løsningen på de udfordringer, vi står over for på ældre- og sundhedsområdet, og der er brug for en fokuseret indsats på tværs af kommuner, regioner og stat.

På konferencen – der afholdes på Hotel Nyborg Strand kommer en perlerække af forskere og praktikere med deres bud på nogle af de udfordringer og løsninger, de ser på forebyggelsesområdet.

Mød oplægsholdere som Svend Aage Madsen, debattør og formand for Forum for Mænds Sundhed, Maj Morgenstjerne, chef for Civilsamfund og Samskabelse i Aarhus Kommune, Steen Hasselbalch, overlæge på Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og Bente Klarlund Pedersen, kendt fra mange tv-programmer om forebyggelse af diverse sygdomme.

På dagen kan deltagerne også vælge ét af nedenstående seks seminarer, der fra hver deres vinkel belyser et tema, hvor forebyggelse og trivsel er vigtig:

  • Fællesskaber som forebyggende indsats mod ensomhed
  • Forebyggelse af genindlæggelser
  • Hjemlighed – forebyggelse af mistrivsel, når hjemmet bliver nogens arbejdsplads
  • Trivsel og mistrivsel som pårørende – hvad er det vigtigt, kommune og omgivelser er opmærksomme på, når en ægtefælle bliver pårørende?
  • Har du brug for én at tale med? Gratis psykologsamtaler til ældre i Aarhus Kommune
  • Hvordan spiller velfærdsteknologi, trivsel og forebyggelse sammen? – nyeste viden og eksempler fra praksis.

Læs mere her, hvor der er også er mulighed for tilmelding