Konferencen afholdes onsdag den 16. november 2022 på Odense Congress Center, og giver indblik i dilemmaer og mulige løsninger i forhold til at skabe mere omsorg og nærvær i ældreplejen.

Ældreplejen er under konstant udvikling. Der er et politisk og fagligt ønske om at skabe en ældrepleje med mere omsorg og nærvær, hvor den enkelte ældre er i centrum og selv definerer, hvad der er vigtigt for ham eller hende. Det vil betyde et farvel til den stramme styring, visitationen i ydelser og den høje grad af dokumentation, der har kendetegnet ældreområdet gennem mange år. Men hvordan gør vi det?

Mere omsorg og nærvær i ældreplejen: Dilemmaer og mulige løsninger
Konferencen giver indblik i forskellige ældrepolitiske og faglige løsninger på de udfordringer, vi står over for, og deltagerne bliver klædt på til at tage dialogen med fagpersoner og politikere lokalt i egen kommune.

På dagen vil der blandt andet være oplæg af Per Okkels, som stod i spidsen for et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der har haft til opgave at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Per Okkels fortæller om de erfaringer, processen har givet ham.

Nanna Skriver, der er innovations- og evalueringschef i Københavns Kommune fortæller om, hvordan kommunen arbejder med at formulere en ældrepolitik, der har det gode ældreliv i fokus og som samtidig tager højde for de udfordringer, kommunerne står i.

Endelig vil Jacob Birkler, tidligere formand for Det Etiske Råd, belyse, hvordan centrale værdier og normer kan få rodfæste i den konkrete praksis i mødet mellem den ældre borger og systemet.

Herudover er der mulighed for at vælge mellem fem seminarer, der stiller skarpt på forskellige dilemmaer og løsninger i udviklingen af ældreplejen.

Se hele programmet her, hvor der også er mulighed for tilmelding