Denne konference sætter fokus på udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Du kommer til at høre om de initiativer, strukturelle ændringer og prioriteringer, der er på vej – og om de visioner, der ligger bag.

Hvis ældre skal sikres mere sammenhængende forløb og mere ensartet kvalitet på tværs af landet, er der behov for grundlæggende strukturelle ændringer, nye visioner og svære prioriteringer.

Ikke mindst betyder væksten i antallet ældre over 80 år, der lider af flere sygedomme, at der er øget behov for større fokus på den del af sundhedsvæsenet, der ligger uden for sygehuset – også kaldet det nære sundhedsvæsen.

Sundhedsstrukturkommissionen er på vej med bud på og modeller for en organisering, der skal understøtte et forbyggende sundhedsvæsen med mere lighed, nærhed og bærdygtighed. Men der sker allerede meget i kommunerne.

Denne konference sætter fokus på de ændringer, der allerede er i fuld gang og de forandringer, som er på vej. Du får både indblik i, hvordan det ”nye” sundhedsvæsen kan forandre ældre borgeres hverdagsliv, og du får indblik i de samfundsmæssige og økonomiske rammer for fremtidens sundhedsvæsen.

Mød som hovedoplægsholdere:

 • Brian Dybro, rådmand for ældre- og handicapforvaltning i Odense Kommune.
 • Sidsel Vinge, konsulent og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen, tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe kommune.
 • Jonas Strunge, praktiserende læge i Middelfart og projektleder for ”Tryg behandling i eget hjem” og Marianne Britt Larsen områdeleder for den kommunale sygepleje og sundhedsklinikkerne, Middelfart Kommune.
 • Torben Klitmøller Hollmann, centerchef i Næstved Kommunes Center for Sundhed og Ældre.
 • Kaare Christensen, professor i epidemiologi, forskningsleder ved Dansk Center for Aldringsforskning, Syddansk Universitet.

Vælg ét af de seks seminarer, der fra hver sin vinkel bl.a. belyser udfordringer og løsninger i kommunerne:

 • Afskaffelse af 96 tjeklister i ældreplejen i Sønderborg Kommune.
 • Tænk klogt – Vælg Klogt – om de rigtige prioriteringer.
 • Hvad skal der ske med kommunernes 3.800 midlertidige pladser?
 • Kan Roskildes model om Samskabt Tilsyn bruges i andre kommuner?
 • Hvordan håndterer de ældste den sene alderdom og døden?
 • Rehabilitering og og brobygning som veje til at arbejde helhedsorienteret med ældres trivsel.

Konferencen afholdes tirsdag den 7. maj 2024, Hotel Nyborg Strand

 

Læs hele programmet her, hvor der også er mulighed for tilmelding