I 2025 skal der afholdes ældrerådsvalg i langt de fleste kommuner. Men allerede nu er man flere steder i fuld gang med at beslutte, hvilken valgform der skal benyttes, skriver Danske Ældreråds formand, Inger Møller Nielsen i leder.

Som ethvert ældreråd ved, er det helt afgørende for stemmeprocenten, at valget afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget.

De kommuner, der afholdt valget som et almindeligt fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget, fik ved de seneste ældrerådsvalg i gennemsnit en stemmeprocent på 57,64 procent. De kommuner, der afholdt valget som et digitalt valg, fik i gennemsnit en stemmeprocent på 27,64 procent. Mens de kommuner, der afholdt brevvalg, nåede en gennemsnitlig stemmeprocent på 40.

Når forskellene på stemmeprocenten er så tydelige – og har været det i mange år – kan det undre, at flere ældreråd igen og igen må bruge tid og kræfter på at sikre en valgform, der får ældrebefolkningen til at bruge deres stemme.

Dårlige argumenter mod fremmødevalg
Det er aktuelt tilfældet i Odense Kommune. Her har Ældrerådet tre gange i træk forsøgt at få fremmødevalg i stedet for digitalt valg. Argumentet fra kommunen er, at det praktisk er vanskeligt at adskille ældrerådsvalget fra kommunalvalget og regionsvalget på valgstederne, som man skal ifølge reglerne.

Desværre er det en af de dårlige undskyldninger, som Danske Ældreråd ofte hører. Vi er helt enige med Ældrerådet i Odense, når de påpeger, at det i mange andre kommuner sagtens kan lade sig gøre.

En anden ofte anvendt undskyldning, vi hører, er, at det skulle være en nærmest umulig opgave at skaffe valgtilforordnede. Igen må vi i Danske Ældreråd bare sige, at det mange steder ikke er noget problem. Blandt andet fordi det som regel er en opgave, som ældrerådet løfter i tæt samarbejde med andre ældreorganisationer.

Så er der selvfølgelig økonomien. “Det er for dyrt at afholde fremmødevalg,” argumenterer nogle kommuner. Sandheden er igen, at mange kommuner godt kan finde pengene og investere i demokratiet. Og desuden er det ikke altid sådan, at fremmødevalg er dyrere. Der er flere eksempler på, at fremmødevalg i dag er billigere end et brevvalg, fordi portoudgifterne er høje.

Fremmødevalg mest udbredte valgform
Jeg kan derfor kun opfordre jer til at blive ved med at presse på for fremmødevalg. Det er i alles interesse, at ældrerådene har et solidt mandat og afspejler indbyggerne i kommunen bedst muligt. Jo flere der stemmer, jo større repræsentativitet.

Heldigvis kan vi glæde os over, at fremmødevalg trods alt fortsat er den mest udbredte valgform ved ældrerådsvalgene i kommunerne.

Brug for stærke ældreråd
Uanset valgform har vi mere end nogensinde før brug for stærke ældreråd.

Vi står over for, at en stor ældrereform skal implementeres i alle kommuner. Vi står over for massive rekrutteringsudfordringer på ældreområdet samtidig med, at der bliver stadig flere ældre. Vi står over for, at der kommer flere multisyge og kronikere. Vi står over for et boom i anvendelsen af velfærdsteknologi.

Ja, vi står over for massive forandringer på ældreområdet, som kræver ældreråd, der kan være borgernes talerør og konstruktivt og kritisk rådgive kommunerne om udfordringer og løsninger.

Inger Møller Nielsen
formand

Lederen er fra Danske Ældreråds nyhedsbrev maj 2024