Danske Ældreråd er med i regeringens nye partnerskab, der skal følge implementeringen af ældrereformen. Partnerskabet ”Sammen om ældreplejen” er en videreførelse af dialogforum på ældreområdet, som Danske Ældreråd også sad i.

Partnerskabet skal blandt andet bistå med input i forbindelse med implementeringen af reformen. Derudover skal partnerskabet bidrage til en åben og fordomsfri dialog med parterne, tilvejebringe viden og forskellige perspektiver i forhold til de konkrete initiativer i aftalen om en reform af ældreområdet samt temaerne i ældreloven.

Partnerskabet består af ældreminister Mette Kierkgaard (forperson), Alzheimerforeningen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Faglige Seniorer, FOA, Ergoterapeutforeningen, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Fysioterapeuter, Danske Seniorer, Danske SOSU-skoler, Dansk Sygeplejeråd, Danske Ældreråd, KL, Røde Kors, Selveje Danmark, Ældre Sagen, Ældreordførerne for aftalepartierne (S, V, M, DD, SF, LA, K og RV).