Danske Ældreråd deltog i flere debatter på Folkemødet på Bornholm, som blev afholdt den 16. – 19. juni. Læs her nogle af Danske Ældreråds budskaber.

En ny ældrelov
Formand Inger Møller Nielsen debatterede ny ældrelov med blandt andre Pia Kjærsgaard (DF) og Politikens chefredaktør Christian Jensen.

– Der er brug for et paradigmeskrifte i ældreplejen. Vi skal gå fra at se ældre med behov for hjælp som en opgave til at se dem som de mennesker, de er – og lade deres behov og ønsker være styrende.

– Det betyder, at vi skal have tillid til, at det ældre menneske er ekspert i sit eget liv og den nærmeste til at kende sit individuelle behov. At det ældre menneske lytter til råd og vejledning fra professionelle. Og, at det ældre menneske ikke vil bede om mere, men måske noget andet, end det kommunen vurderer, lød det fra Inger Møller Nielsen i debatten, der var arrangeret af Center for Kvalitet i Velfærd.


En god alderdom – også til mænd
Inger Møller Nielsen, social- og ældreminister Astrid Krag og en række andre aktører drøftede, hvordan man sikrer en god alderdom for mænd.

– Fællesskab og relationer er afgørende for at bevare et aktivt liv og forebygge sygdom hele livet og særligt i alderdommen. Men rigtig mange aktiviteter er tilrettelagt af kvinder for kvinder. Vi risikerer, at nogle mænd oplever unødig ensomhed i alderdommen, hvis ikke vi formår at hjælpe dem ind i fællesskaber, som giver mening for dem, advarede Inger Møller Nielsen.

Hun pegede samtidig på, at ældrerådene har god mulighed for at sikre, at hver enkelt kommune tager opgaven på sig med at skabe lettilgængelige og meningsfulde fællesskaber for både mænd og kvinder.

– Det kræver, at vi i hvert enkelt ældreråd tager dialogen med både politikere og forvaltning i kommunen, men også at vi er i tæt kontakt med de ældre borgere i kommunen, om hvad der er vigtigt for dem, sagde Inger Møller Nielsen.


Fremtidens ældreliv
Danske Ældreråds direktør Trine Toftgaard Lund deltog i Mandag Morgens og Altingets debat om ”Fremtidens ældreliv – Når vores børn bliver gamle”.

Til at skyde debatten i gang tog arrangørerne afsæt i en fremtidsfortælling om, at pensionen helt var afskaffet og ældre mennesker var nødt til at varetage forskellige jobs i blandt andet i servicebranchen for at undgå fattigdom.

Et scenarie som Trine Toftgaard Lund fandt tankevækkende, men ikke et særligt realistisk eller for den sags skyld ønskværdig.

– Jeg glæder mig over, at vi i Danmark har et stærk pensionssystem, som ikke alene består af folkepensionen, men hvor langt de fleste danske indbetaler til en individuel arbejdsmarkedspension, som sikrer dem et supplement til pensionen.  Vores pensionssystem er robust, og vi kommer heldigvis aldrig til at skulle gribe til så radikale løsninger, sagde Trine Toftgaard Lund.

– Når det kommer til stykket, så tror jeg, at bekymringen hos kommende generationer af ældre går på noget andet end folkepensionen og pensionsalderen. Den går især på, om der nu også er en værdig ældrepleje til dem, når de en dag får behov for hjælp. Derfor er hele den debat om fremtidens løsninger, som vi lige nu har omkring ny ældrelov utrolig vigtig, lød det fra Trine Toftgaard Lund.


Måltider i den gyldne alder
På Folkemødet blev det også til en god snak om måltider og fællesskaber. Her var Inger Møller Nielsen i debat om måltider i den gyldne alder. En debat, der var arrangeret af Rådet for Sund Mad.

– Vi har en ny generation af ældre, der har rejst i store dele af verden og er vant til at spise mange forskellige retter. For dem er sovs og kartofler ikke en ret. 30.000 får madservice. Vi kan tænke det gode måltid ind der, sagde Inger Møller Nielsen.

– Der findes mange forskellige gode tilbud om madfællesskaber, men vi skal blive bedre til at hjælpe de ældre derhen, fortalte Inger Møller Nielsen.