Ældreminister Thyra Frank meddelte torsdag, at hun trækker lovforslaget om at fjerne kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen tilbage.

Tilbagetrækningen sker efter, at Danske Ældreråd har gjort ministeren opmærksom på det problematiske i lovforslaget. Danske Ældreråds landsformand kalder beslutningen for en sejr for nærdemokratiet.

”Det har hele tiden været Danske Ældreråds holdning, at ude i kommunerne er tilsynspolitikkerne gode redskaber til at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen, og derfor så vi lovforslaget om at afskaffe dem som et kvalitetsmæssigt tilbageskridt for borgerne. Vi har i Danske Ældreråd haft en god dialog med ældreministeren om problemerne i lovforslaget, og vi er selvfølgelig tilfredse med, at hun på den baggrund har besluttet sig for at trække det tilbage”, siger landsformand i Danske Ældreråd, Erik Stagsted.

En sejr for nærdemokratiet
Kommunernes pligt til at lave en tilsynspolitik for hjemmeplejen betyder, at de 98 ældreråd høres om kommunale tilsynspolitikker på ældreområdet. Dermed bidrager ældrerådene væsentligt til indholdet af de kommunale tilsyn samt den løbende opfølgning på, om kommunens borgere får den hjælp, de har krav på. Denne indflydelse er nu bevaret.
”Medlemmerne af de 98 ældreråd skal rådgive kommunalbestyrelserne om alle forhold, der har indflydelse på ældres hverdag. Med en afskaffelse af kommunernes pligt til at udforme tilsynspolitikker ville ældrerådene, og dermed de ældre i kommunerne, have mistet en indsigt i kommunens måde at arbejde på, og det ville have været en demokratisk udfordring.”, siger Erik Stagsted.

Publiceret den 18. januar 2019