Danske Ældreråd finder det positivt, at regeringen har meldt ud, at den for nu ikke har planer om at fremsætte et lovforslag om en ny opsparingsmodel for ældrepleje.

Baggrunden er sommerens store debat om, hvorvidt danskerne selv skal spare op til hjælp og pleje i alderdommen. En debat, der blev indledt af Lars Løkke Rasmussen tilbage i maj, da han i et længere interview i Avisen Danmark åbnede op for, at nogle danskere måske selv skal til at betale for en del af ældreplejen.

Der blev dog for alvor tændt ild i debatten, da Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, senere kom med et forslag om en opsparingsordning til ældrepleje, i stil med arbejdsmarkedspensionerne.

Massiv kritik
Forslaget mødte massiv kritik – både fra flere organisationer, oppositionspartier og internt fra Socialdemokratiets egne rækker.

Blandt andre kaldte Danmarksdemokraternes fungerende politiske ordfører, Karina Adsbøl, det for et “opgør med den velfærdsmodel, som vi kender i dag”. DF’s ældreordfører, Pia Kjærsgaard, betegnede det som en tvangsopsparing. Og SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen, kritiserede modellen for netop at kunne skabe et A- og B-hold, mens Enhedslistens ældreordfører Peder Hvelplund kaldte det et fundamentalt brud på hele den samfundsmodel, der er bygget op, hvor vi med en skattefinansieret velfærdsmodel sikrer, at dem med størst behov får adgang til hjælpen.

Danske Ældreråd er enig i meget af kritikken. Vi mener ikke, at en plejeopsparing er løsningen på udfordringerne i ældreplejen, og forslaget tager slet ikke tager hånd om det helt store samfundsproblem, nemlig manglen på medarbejdere.

Fokus på at løse medarbejdermanglen
Derfor finder Danske Ældreråd det positivt, at regeringen foreløbig har opgivet planerne om en plejeopsparing, og i stedet vil fokusere på at tackle netop problemet med manglen på arbejdskraft, som både offentlige og private virksomheder kæmper med.

I et fællesinterview i Berlingske med Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen, fortæller statsminister Mette Frederiksen således:

– Den nye tids valuta i dansk politik er ikke penge, for dem har vi mange af – det er, at vi ikke kan bruge pengene, hvis der ikke er tilstrækkeligt med medarbejdere. Det er det spørgsmål, som alle andre politiske temaer – fra forsvar over sundhed til klima – vender tilbage til, og det er, hvad der binder os sammen.

Danske Ældreråd finder det positivt, at det kommer højt på den politiske dagsorden at få løst problemet med manglen på medarbejdere. Medarbejdermanglen er en bombe under ikke mindst ældreplejen.

Derfor mener vi, at der er akut brug for en plan, der tænker nyt og ser fordomsfrit på alle mulige løsninger. Blandt andet er der behov for:

  • At man ser fordomsfrit på bedre adgang til udenlandsk arbejdskraft i ældreplejen.
  • At man åbner mere for, at andre faggrupper – og ikke nødvendigvis social- og sundhedsfaglige medarbejdere – kan varetage opgaver som eksempelvis rengøring.
  • At man styrker – og ikke skærer i – den faglige ledelse i ældreplejen. God ledelse og et godt arbejdsmiljø hænger tæt sammen.
  • At der skabes bedre karrieremuligheder for ansatte i ældreplejen.
  • At der gøres mere for at fastholde studerende på velfærdsuddannelserne.
  • At der sættes ind, så nyuddannede ikke bliver skræmt væk, når de møder virkeligheden i ældreplejen.
  • At man skærper indsatsen for at fastholde seniorer, der er ansat i ældreplejen.
  • At ansatte i ældreplejen får større frihed til selv at tilrettelægge arbejdet, så de i højere grad kan bringe deres faglighed i spil.