Ældreminister Thyra Frank har i denne uge bedt Ankestyrelsen se på, om et kommunalt serviceniveau med rengøring hver femte uge og uden gulvvask er lovligt. Sagen blev i første omgang rejst af ældrerådet i Assens Kommune og viser ældrerådenes vigtige rolle som borgernes vagthund.

Rengøring hver femte uge og ingen gulvvask er det serviceniveau, Assens Kommune tilbyder sine ældre borgere. Ældrerådet har gennem adskillige høringssvar til kommunens politikere peget på, at et sådant serviceniveau er alt for lavt og ude af trit med kommunens egen værdighedspolitik.

– Vi har gennem længere tid forsøgt at råbe byrådet op i forhold til det forringede serviceniveau, som ikke giver ældre mulighed for at leve et anstændigt og værdigt liv. Desværre var politikerne ikke lydhøre over for vores argumenter, og derfor gik vi så langt, at vi i begyndelsen af januar skrev til ældreminister Thyra Frank og til Ankestyrelsen, og vi er glade for, at både ministeren og Ankestyrelsen nu reagerer, siger formand for ældrerådet i Assens Kommune, Anne-Marie Gejel.

Ældreministeren har opfordret Ankestyrelsen til at forholde sig til, om kommunens serviceniveau er i overensstemmelse med servicelovens regler. Ankestyrelsen er tilsynsmyndighed på området.

I Assens Kommune er der nu indkaldt til ekstraordinært møde i Sundheds- og Socialudvalget den 25. februar 2019, hvor politikerne bl.a. skal diskutere, om serviceniveauet for rengøring og gulvvask skal ændres.

Ældrerådene er borgernes vagthund
At det er ældrerådet i Assens Kommune, der over for politikerne har gjort opmærksom på det urimelige og uholdbare serviceniveau, er ingen tilfældighed.

– Sagen her understreger den betydning, de lokale ældreråd har i kommunerne som repræsentanter for og varetager af ældres interesser. Vi er meget tilfredse med, at sagen nu behandles af Ankestyrelsen, og Danske Ældreråd vil følge sagen tæt, siger landsformand i Danske Ældreråd, Erik Stagsted.

Publiceret den 22. februar 2019