I dag kan ældre hjemmehjælpsmodtagere opleve at få besøg af mange forskellige medarbejdere på en måned, der løser lige præcis de opgaver, der står på en køreliste. Det er uholdbart. En tryg ældrepleje med selvbestemmelse og værdighed forudsætter, at den ældre og plejepersonalet kender hinanden, og at de i fællesskab kan beslutte, om tiden lige den dag skal bruges på ting, der er vigtigere.

Derfor finder Danske Ældreråd det positivt, at flere kommuner har iværksat forsøg med mindre selvstyrende teams i ældreplejen med inspiration i den hollandske Buurtzorg-model.

Ikke mindst har Danske Ældreråd store forventninger til ”Kaffe først-projektet” i Haderslev Kommune. Vi tror, at der er store gevinster i mindre, selvstyrende tværfaglige teams, hvor medarbejderne selv har ledelsesopgaven og ansvaret for plejen.

De involverede medarbejdere får tid til at lytte til borgeren, lave en daglig mikro-udredning og møde borgeren der, hvor vedkommende er netop denne dag.

Danske Ælderåd mener, at der er et stort potentiale i en sådan tilgang til ældreplejen.

Læs også “Kaffen først i Haderslev”