Danske Ældreråd glæder sig over, at regeringen i sit nye udspil vil stille krav om en højere grad af helhedstænkning i plejen. Det er dog et stort problem, at sygeplejen ikke er en del af udspillet.

Regeringen lægger op til, at plejen fremover skal tildeles i ’rummelige’ forløb, og at både kommunale og private leverandører skal kunne levere praktisk hjælp, personlig pleje, rehabilitering og genoptræning. Det skal give rum for, at den nærmere tilrettelæggelse af plejen kan aftales i dialog mellem borger og medarbejdere, der kender hinanden godt.

Jeg forventer, at vi med regeringens udspil om helhedspleje kan lykkes med at give borgerne meget af den selvbestemmelse, vi så brændende ønsker os, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

Danske Ældreråd mener dog ikke, at man reelt kan tale om helhedspleje, når sygeplejen ikke er med.

– Udspillet er ikke i mål i forhold at undgå at hakke plejen op i enkeltydelser. Vi savner, at man også stiller krav om, at sygeplejen bliver en del af helhedsplejen. Ellers kan man ikke tale om reel helhedspleje. Vi må nu sætte lid til, at Sundhedsstrukturkommission kommer med en løsning på den del, siger hun.

Når sygeplejen ikke er med, bliver det i mange tilfælde vanskeligt at varetage borgernes behov fleksibelt på tværs af forskellige faggrupper i et fast team af medarbejdere, vurderer Danske Ældreråd.

– Det bør være muligt for kommunerne at stille krav om, at private leverandører kan løfte hele opgaven, så det frie leverandørvalg kommer til at understøtte en reel helhedspleje, understreger Inger Møller Nielsen.