En stram økonomiaftale, hvor pengene kun lige følger med den demografiske udvikling, og hvor anlægsrammen er reduceret markant, vækker bekymring hos Danske Ældreråd.

Regeringen og KL har netop indgået en ny økonomiaftale, der fastsætter rammerne for kommunernes økonomi for 2023. Med aftalen bliver der et anlægsniveau på 18,5 milliarder kroner. Siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007, har anlægsniveauet kun en gang været lavere. Kommunernes serviceramme bliver i 2023 løftet med 1,3 milliarder kroner til blandt andet at dække det demografiske træk.

– Vi havde håbet på, at der var prioriteret penge til at udvikle velfærden. Men kan konstatere, at pengene kun lige følger med den demografiske udvikling med flere børn og ældre, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd og fortsætter:

– Vi kan desværre også konstatere, at anlægsrammen er reduceret med 1,4 milliarder i forhold til 2022. Det frygter vi kan medvirke til, at flere planlagte plejehjemsbyggerier bliver droppet. I forvejen har flere kommuner udskudt eller droppet planlagte plejehjemsbyggerier på grund af store stigninger på byggepriserne. At der nu bliver reduceret i anlægsrammen risikerer at forstærke denne uheldige udvikling, og vi finder det derfor sandsynligt, at der bliver mangel på plejehjemspladser om ganske få år.

– Et er sikkert. Den nye økonomiaftale er så stram, at kommunerne kommer til at skulle foretage nogle svære prioriteringer, fortæller Inger Møller Nielsen.

Efterlyser tidshorisont
En anden del af aftalen, som Dansk Ældreråd hæfter sig ved, er at parterne er enige om at samarbejde om at frisætte kommunerne igennem velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Det skal bidrage med frihed til lokalt at nytænke opgaveløsningen til gavn for børn, elever og ældre.

Det er ambitionen, at kommunernes ønske i forhold til at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder.

Derudover skal der i videst mulig omfang være en spredning i forhold til geografi, kommunestørrelse og socioøkonomiske forhold på hvert af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes ønsker lave et oplæg til fordeling af kommuner på de tre velfærdsområder.

– Det meget positivt, at flere kommuner får frihed til at gøre tingene anderledes på ældreområdet, og at der bliver evalueret på tingene. Vi savner dog en tidshorisont for, hvad der alt andet lige har potentiale til at blive et af de helt store nationale udviklingsprojekter, siger Inger Møller Nielsen.

Læs økonomiaftalen her