Danske Regioner har netop offentliggjort 24 anbefalinger, der skal sikre ensartet kvalitet og lige adgang i det nære sundhedsvæsen. Danske Ældreråd ser mange gode forslag i udspillet, og hæfter sig særligt ved forslaget om, at der skal fastsættes klare sundhedsfaglige krav til alle sengepladser i det nære sundhedsvæsen.

Danske Ældreråd hilser det velkomment, at Danske Regioner i sit udspil har flere forslag, der vil kunne give højere kvalitet for den ældre patient i det nære sundhedsvæsen.

Klare krav til de midlertidige pladser
Ikke mindst hæfter Danske Ældreråd sig ved anbefalingen om, at der skal fastsættes klare sundhedsfaglige krav til alle sengepladser i det nære sundhedsvæsen.

– Der er brug for meget større klarhed omkring de midlertidige pladser. Det er uholdbart, at der i dag ikke er tydelige krav til kvaliteten, kompetencer og indsatser på de midlertidige pladser, ligesom det er uholdbart, at man risikerer at blive opkrævet betaling for ophold og sygetransport, hvis man bliver indlagt efter serviceloven, siger Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

– Vi kan kun opfordre til, at man lytter til regionernes forslag om, at der kommer klare krav til alle sengepladser, at der er en fast læge tilknyttet pladserne, og at der skabes mulighed for opbevaring af medicin. Når man opholder sig på en sengeplads i det nære sundhedsvæsen, skal man kunne have tillid til, at man modtager sundhedsfaglig pleje af høj kvalitet, uanset hvor i landet man befinder sig.

Teknologi skal sikre behandling i eget hjem
Danske Ældreråd finder det også positivt, at Danske Regioner anbefaler, at der investeres i udvikling og spredning af digitale og teknologiske løsninger til behandling i eget hjem. Det kan særligt være en fordel for mennesker med kronisk sygdom og multisygdom, som har mange kontakter til sundhedsvæsenet.

– Alt for mange ældre oplever i dag at skulle bruge rigtig meget tid på at rejse frem og tilbage til kontrol og besøg på hospitaler. For dem vil det i mange tilfælde være en lettelse og klar forbedring af livskvaliteten, hvis teknologien kan monitorere deres helbred i eget hjem, fortæller Inger Møller Nielsen.

Regionerne vil også give borgerne en ret til selv at vælge om konsultationen med egen læge og sygehuset skal ske fysisk eller virtuelt, hvis det er fagligt forsvarligt. Også det mener Inger Møller Nielsen er et godt forslag.

– Mange ældre kan have svært ved at komme til lægen eller hospitalet på grund af afstand eller mobilitetsproblemer eller andre forpligtelser. Muligheden for virtuelle konsultationen – også for de pårørende – vil kunne give meget større fleksibilitet og frihed.

Reform af hjælpemiddelområdet
Blandt Danske Regioners 24 anbefalinger, finder man også en anbefaling om, at der laves en reform af hjælpemiddelområdet, der kan sikre en hurtigere og mere ensartet tildeling af hjælpemidler, uanset hvor i landet man bor. Med reformen skal den nuværende skelne mellem behandlingsredskaber og hjælpemidler ophæves, og de mest almindelige og simple hjælpemidler skal gøres frit tilgængelige.

– Vi har i Danske Ældreråd længe undret os over, at det skal være så besværligt at få bevilliget hjælpemidler. Med forlaget gør vi op med den eksisterende kassetænkning mellem sygehuse og kommuner på området, og mange ældre kunne få den nødvendige støtte og assistance hurtigere, siger Inger Møller Nielsen.

Danske Regioners udspil kan hente her