Kirsten Nissen fra Københavns ældreråd er valgt som ny næstformand i landsorganisationen Danske Ældreråd. Det blev afgjort efter et kampvalg med Kirsten Engell fra Ældrerådet i Aarhus Kommune.

Kirsten Nissen overtager posten efter Flemming Tejmers, der efter tre år som næstformand, valgte ikke at genopstille. Valget foregik den 6. maj 2024 på Hotel Nyborg Strand, hvor næsten 400 repræsentanter fra landets ældreråd var samlet.

Til daglig er Kirsten Nissen formand for Ældrerådet i Københavns Kommune. Hun har været medlem af Danske Ældreråds bestyrelse siden 2014, og har tidligere været næstformand.

Kirsten Nissen er forhenværende forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL), ligesom hun har været medlem af LO’s daglige ledelse. Herudover har hun erfaring fra en række bestyrelser i blandt andet Pensionsselskabet PKA, Forhandlingsfællesskabet (KTO), ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Nationalbanken.

Som nyvalgt næstformand vil Kirsten Nissen blandt andet have fokus på, at ældrereformen kommer ud at leve i kommunerne.

– Der er mange nye og spændende udfordringer på hele ældreområdet, for eksempel med implementering af den nye ældrereform. At få reformen til at leve i praksis, at sikre selvbestemmelse, ligeværdighed og retssikkerhed for den ældre, er alt sammen forhold, der betyder rigtig meget for mig, siger Kirsten Nissen, næstformand, Danske Ældreråd.

– Der venter et stort og komplekst arbejde for alle ældre- og seniorråd rundt i landet og dermed også for Danske Ældreråd. Men det bliver spændende arbejdsopgaver, som jeg glæder mig til at være en del af, og arbejde resultatorienteret med, i et tæt samarbejde med vores formand for Danske Ældreråd og landets ældre- og seniorråd, uddyber Kirsten Nissen.

Danske Ældreråds bestyrelse består af 12 medlemmer, der repræsenterer ældreråd fra hele landet. Formandsskabet udgøres af Inger Møller Nielsen, der er formand samt Kirsten Nissen, næstformand.