Skærmbesøg i hjemmeplejen, det gode ældreliv og kommunernes pressede økonomi, var nogle af de emner som Danske Ældreråd fik debatteret på årets Folkemøde på Bornholm.

Danske ældreråd deltog i debatter og events om udviklingen på ældreområdet, både som paneldeltagere og tilhørere.

Blandt andet var Danske Ældreråd vært for en debat om, hvilke konsekvenser det har, når flere kommuner erstatter besøg hos ældre borgere med skærmbesøg.

Paneldebat om skærmbesøg i ældreplejen. På billedet ses Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd (tv), Christine Swane, direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn, Inger Møller Nielsen, næstformand, Danske Ældreråd, Jette Skive, formand, KL’s Sundheds- og ældreudvalg og Rikke Kragh Iversen, centerchef i Odsherred Kommune.

Generelt bakkede debatpanelet op om skærmbesøg i ældreplejen. Dog med en bekymring for særligt de ensomme og mest skrøbelige ældre borgere.

I debatten gjorde næstformand i Danske Ældreråd, Inger Møller Nielsen, det klart, at skærmbesøg bestemt kan være en god løsning for nogle borger, hvis de oplever, at det giver dem mere frihed i hverdagen. Fx fordi de ikke skal være klar og klædt på til at modtage besøg, og fordi de kan få mere indflydelse på tidspunktet for besøg.

Inger Møller Nielsen påpegede samtidig, at skærmbesøg i en tid med knaphed på ressourcer og store rekrutteringsudfordringer i ældreplejen kan være med til at reducere tiden på vejene. Og at vi skal huske, at mange ældre er meget åbne over for ny teknologi, og med de nye årgange af ældre, så bliver det kun endnu mere udtalt i fremtiden.

Jette Skive, formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, slog samtidig fast, at det skal være frivilligt for borgerne, om de vil modtage skærmbesøg, og at de skal have mulighed for at vælge det til eller fra. Et synspunkt som Danske Ældreråd klart bakkede op om.

Det gode ældreliv og kommunernes økonomi
Danske Ældreråd deltog også i en paneldebat om det gode ældreliv, der blev arrangeret af Danske Seniorer.

I debatten deltog Pernille Beckmann (V), medlem af KLs Sundheds- og Ældreudvalg samt borgmester i Greve Kommune, Katrine Lester, direktør i Danske Seniorer, Poul Erik Svendsen (S), næstformand i sundhedsudvalget, Danske Regioner og Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Her var der enighed om, at det gode ældreliv ikke kan sættes på formel. Ældrebefolkningen er lige så mangfoldig og farverig som resten af samfundet, og derfor er det også stor forskel på, hvad der for den enkelte vil være et godt ældreliv.

Debatten kom dog meget hurtigt til at handle om kommunernes pressede økonomi på ældrerådet. Og Danske Ældreråds formand, Mogens Rasmussen påpegede blandt andet, at der er et akut behov for flere penge til området.

Mogens Rasmussen henviste blandt andet til, at ældrerådene ser flere og flere eksempler på kommunale serviceniveauer, som ikke giver ældre mulighed for at leve et anstændigt ældreliv. Derfor er det også godt at se, at flere partier i forbindelse med folketingsvalget har lovet flere penge til ældreområdet og vil lade udgifterne til ældre stige proportionalt med, at antallet af ældre stiger. Danske Ældreråd vil holde en ny regering op på disse valgløfter, slog Mogens Rasmussen fast.

Blandt tilhørerne var en ergoterapeut, som gjorde opmærksom på, at der for tiden også ses eksempler på, at kommunerne skærer ned på den rehabiliterende indsats. Det finder Danske Ældreråd bekymrende. Både menneskeligt og økonomisk.

Danske Ældreråd bakker op om den rehabiliterende indsats, som sikrer, at flere ældre kan leve uafhængigt af hjælp i dagligdagen, og som samtidig kan medvirke til, at ressourcerne bruges der, hvor der er størst behov.

Samtaler på tværs af generationer
Folkemødet bød på meget mere end politik.

Under overskriften ”syng, spis og snak” inviterede Danske Ældreråd og Højskolerne ung som gammel til fællessang, fællesspisning og en god samtale.

Under overskriften ”syng, spis og snak” inviterede Danske Ældreråd og Højskolerne ung som gammel til fællessang, fællesspisning og en god samtale.

Temaet for aftenens samtaler var ”begyndelser” – hvor deltagerne to og to talte sammen om spørgsmål som ”hvornår har du sidst følt dig som en nybegynder?”, ”Hvor ofte kaster du dig ud i noget, som du aldrig har prøvet før?”.

En lære fra arrangementet var, at det at føle sig som nybegynder, bestemt ikke er forbeholdt den yngre del af befolkningen.

Mange ældre og herunder også ældrerådsmedlemmer bruger højskolerne, og vi ser i Danske Ældreråd mange perspektiver i et fortsat og udvidet samarbejde med Højskolerne.

Det var i år formand Mogens Rasmussen, næstformand Inger Møller Nielsen samt sekretariatschef Trine Toftgaard Lund, der repræsenterer Danske Ældreråd på Folkemødet den 13. til 15. juni på Bornholm.

Publiceret den 27. juni 2019