I dette nyhedsbrev fortæller flere ældre- og seniorråd, at der ikke er nok plejeboliger i deres kommune. 

Rådene fortæller også, at de gennem længere tid har arbejdet ihærdigt for at få boligsituationen for ældre højere op på den kommunale dagsorden. Men samtidig oplever de, at kommunen ikke er på forkant med udviklingen, og at det haster mere end nogensinde med at komme i gang med byggeriet.

En opgave, der skal løses
Det kan undre. Det har i flere år været velkendt, at der kommer stadig flere ældre, og at der samtidig er behov for at bygge flere plejeboliger og renovere de eksisterende.

Desværre kan man nu frygte, at flere kommuner ikke kan nå at få bygget de nødvendige plejeboliger i løbet af de næste 5-10 år, hvor behovet for alvor slår igennem.

I Danske Ældreråd mener vi, at det er en opgave som skal løses. Vi kan som samfund ganske enkelt ikke leve med, hvis vi ender i en situation, hvor nogle af de mest sårbare ældre ikke kan få den pleje og omsorg, de har behov for, fordi der mangler plejeboliger.

Plejeboligmanglen belaster ikke kun de enkelte ældre og deres pårørende, der må tage sig af deres nære i ventetiden. De manglende pladser kan også føre til ekstra udgifter til hjemmepleje, akut sygepleje og andre sundhedsydelser.

Vigtig dagsorden for ældreråd
Derfor er det vigtigt, at man som ældreråd fortsætter med at presse på for, at ens kommune tager et grundigt kig på boligbehovet. Ikke bare i forhold til plejeboliger, men også i forhold til andre boligtyper, som kan være med til at understøtte et trygt og aktivt seniorliv. Det kan være seniorbofællesskaber, seniorvenlige boliger, ældreboliger, demensegnede boliger og mange andre boligtyper.

For ældre borgere udgør selvfølgelig ikke en ensartet gruppe. Vi har forskellige behov, ønsker og forventninger til vores bolig. Nogle kan klare sig selv langt op i alderdommen, mens andre måske har brug for mere støtte og pleje i deres daglige liv. Nogle ønsker fællesskab og aktiviteter, mens andre foretrækker mere ro og privatliv.

Der er med andre ord brug for en bred vifte af boligformer for ældre, der kan imødekomme disse forskellige behov. Det kræver langsigtet planlægning.

Boliger til ældre er da også en dagsorden, som jeg ved, mange ældre- og seniorråd arbejder med. Blandt andet arbejder mange for, at kommunen udarbejder en langsigtet boligstrategi, der både sørger for, at der er de nødvendige plejeboliger, men også sikrer, at der er et tilstrækkeligt udbud af andre boligtyper.

Fem temadage om fremtidens boliger
Den 24. oktober afholder Danske Ældreråd den først af fem temadage, hvor vi netop sætter fokus på fremtidens boligbehov. Vi har allieriet os med en række eksperter, der både kan fortælle om den overordnede udvikling, men også kan stille skarpt på jeres lokalområde.

Direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliengreen, giver indblik i, hvordan boligmassen følger med samfundsforandringerne, ligesom han ved hjælp af de nyeste økonomiske metoder vil give et bud på, hvordan boligbehovet bliver i de næste 10-20 år i jeres region/kommuner.

Lokale kredskonsulenter fra Danmarks Almene Boliger (BL) vil give indblik i, hvad det almene byggeri er, hvad det kan bidrage med i fremtiden, og hvordan I som ældre- og seniorråd kan skubbe på udviklingen. Og så vil en ældre- eller seniorrådsformand fortælle, hvordan rådet har grebet arbejdet med boliger an. Blandt andet i forhold til, hvad har virket, og hvad har været svært.

Jeg kan kun opfordre jer til at deltage. Det er i disse år, at fremtidens boliger til ældre skal sikres, og I har som ældre- og seniorråd god mulighed for at påvirke udviklingen.

Inger Møller Nielsen
formand