Finanslovsaftalen er endelig kommet på plads. Danske Ældreråd hæfter sig ved, at der er afsat penge til flere initiativer, der skal forbedre kvaliteten på ældreområdet, skriver Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Det er blandt andet godt, at der afsættes penge til at ansætte 1.000 flere sosu’er i ældreplejen, og at det foregår efter en model, hvor kommunerne får finansieret en ekstra ansat i ældreplejen per ufaglært ansat i ældreplejen, der sendes i efteruddannelse. Hermed får man flere hænder og forhåbentlig opkvalificeret de 19 procent af de ansatte på social- og sundhedsområdet, der ifølge tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, ikke er uddannet.

Det er også godt, at der afsættes penge til sociale aktiviteter for svækkede ældre, og til at videreføre Nationalt videnscenter for værdig ældrepleje.

Desuden er det positivt, at der i økonomiaftalen med kommunerne tidligere på året, blev afsat ekstra 1,5 milliarder kroner til, at velfærden kan følge den demografiske udvikling.

Alle forbedringer som Danske Ældreråd har udtrykt sin tilfreds med.

Serviceforringelser stopper
Men det betyder også, at vi forventer, at der ikke fortages yderligere serviceforringelser på ældreområdet i kommunerne i 2021. Det var desværre det billede, man så i forlængelse af sidste års økonomiaftale, hvor flere end en fjerdel af kommunerne budgetterede med færre udgifter til ældreområdet i 2020 sammenlignet med 2019.

Nu har kommunerne så fået ekstra midler til velfærd i 2021, og der ligger en vigtig opgaver for kommuner og ældreråd i at arbejde for, at pengene kommer ældre til gavn. I Danske Ældreråd forventer vi, at flere ældre kommer til at mærke et løft i 2021.

Ældretopmødet omsættes i konkrete initiativer
Det er også et af Danske Ældreråds nytårsønsker, at der kommer konkrete politiske initiativer ud af ældretopmødet.

Danske Ældreråd har blandt andet anbefalet, at det lovgivningsmæssige og økonomiske fundament under ældreområdet bliver styrket. Og at der laves nationale anbefalinger om brug af demografimodeller på ældreområdet og stilles nationale krav til de kommunale tilsyn på ældreområdet. Det vil vi gerne se konkrete initiativer på i det nye år.

Høj valgdeltagelse ved ældrerådsvalg
Når Danske Ældreråd kigger ind i det nye år, ser vi også frem til de cirka 85 ældrerådsvalg, der afholdes i 2021. De fleste af ældrerådsvalgene afholdes i forbindelse med kommunalvalget den 16. november, og Danske Ældreråd og ældreråd rundt i landet får et travlt år med at skabe interesse for valget og debat om de ældrepolitiske emner, der er på dagsordenen i kommunerne. Vi tror, at 2021 bliver et år, hvor endnu flere ældre borgere bakker op om lokaldemokratiet og sætter deres kryds ved ældrerådsvalget.

Hverdagen vender tilbage
Vi ser også frem til, at de første vacciner mod covid-19 bliver givet. Alt for mange ældre har enten ufrivilligt eller frivilligt levet i isolation. Heldigvis ser det ud til at lysne. Selvom året desværre slutter med høje smittetal, er der også udsigt til, at vaccinationen af befolkningen mod covid-19 snart begynder. Og ifølge myndighedernes vaccinationsplan, står de ældste borgere forrest.

Vi håber og tror, at hverdagen som vi kender den gradvist vender tilbage i 2021.

Danske Ældreråd sender de bedste hilsner til alle ældreråds- og seniorrådsmedlemmer i håb om en glædelig jul og et godt nytår 2021.

Mogens Rasmussen
formand