Snart er der repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference. Vi bliver cirka 500 deltagere begge dage, og 88 ældre- og seniorråd er repræsenteret. Det, synes jeg, er et imponerede fremmøde, og jeg ser frem til at møde jer alle – både nyvalgte og garvede rådsmedlemmer.

Jeg ser også frem til at høre social- og ældreminister Astrid Krag. Hun indleder mandagens program med blandt andet at fortælle mere om arbejdet med den nye ældrelov. Et arbejde som Danske Ældreråd indgår i, idet vi er repræsenteret i såvel regeringens rådgivende panel som to af tre ekspertgrupper. Her arbejder vi helt overordnet for at sikre, at borgerperspektivet bliver styrket markant.

Bestyrelsen fremlægger som tidligere år også på dette repræsentantskabsmøde et forslag til udtalelse. I år forslår vi en udtalelse, der netop handler om et styrket borgerperspektiv i ældreplejen.

Nærmere bestemt adresserer bestyrelsens forslag til udtalelse, at meget af debatten om ældreloven har handlet om at sætte medarbejderne og kommunerne fri. Men ikke så meget om, hvordan vi kan få sat de enkelte ældre borgere fri til at leve det liv, de ønsker.

I forslaget til udtalelse efterlyser vi blandt andet, at kommunerne skal gå fra at se ældre som en opgave i form af ydelser og minutter, til at se ældre som de mennesker de er – og til at lade deres ønsker og behov være styrende. Noget, som vi mener, kræver en ældrepleje, der bygger på et fundament af tillid til borgeren.

På repræsentantskabsmødet kommer vi også til at drøfte bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Blandt andet stiller vi forslag om, at næstformanden – ligesom formanden – vælges ved direkte valg på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsens forslag til udtalelse og vedtægtsændring kan læses på Danske Ældreråds hjemmeside under repræsentantskabsmøde.

Også på konferencen dagen efter repræsentantskabsmødet vil vi få nogle interessante drøftelser. Vi har samlet en række skarpe oplægsholdere, der vil sætte spot på nogle af de store ældrepolitiske dagsordener.

På hovedsporet kommer vi blandt andet til at høre om, hvad en borgmester vil lave om, hvis kommunen sættes fri på ældreområdet. Vi kommer også til at høre en professor fortælle om kommunernes økonomi, og hvad man som ældreråd skal være særligt opmærksomme på de næste år.

På de i alt 10 seminarer bliver der desuden rig lejlighed til at få indblik i mange af de områder, som optager ældreråd. Blandt andet er der oplæg om selvstyrende teams, selvvisitering, plejehjemsbestyrelser, ensomhed og meget mere.

Sidst, men ikke mindst, bliver der på de to dage god mulighed for at netværke og udveksle erfaringer på tværs af råd. Jeg kan kun opfordre til, at I udnytter muligheden. Personligt får jeg masser af inspiration og viden ud af de samtaler, jeg har med andre ældreråd.

Jeg glæder mig til at møde jer alle på repræsentantskabsmøde og konferencen den 9. og 10. maj på Hotel Nyborg Strand.

Inger Møller Nielsen
formand