FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober, og mange ældreråd har tradition for at planlægge et borgerarrangement i den forbindelse, som ofte spiller op af det årlige tema, som FN udmelder.

Årets tema er ”Digital Equity for All Ages”, som handler om, hvordan alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund.

I en dansk sammenhæng er det tit digital inklusion, som er omdrejningspunktet, når digitalisering og ældre er på dagsordenen.

Digital inklusion handler om at sikre, at alle borgere har mulighed for kommunikere med det offentlige, uanset hvor digital man er. Nogle har behov for hjælp for at være digitale, mens andre aldrig bliver digitale. Men alle skal have mulighed for at få den offentlige service, de har brug for.

Til inspiration har Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med KL udarbejdet en ny analyse Digital inklusion i det digitaliserede samfund, som omtales i på side 11 i Danske Ældreråds nyhedsbrev juli 2021.

Derudover er lektor ved IT-Universitetet Morten Hjelholt ved at afslutte et toårigt forskningsprojekt om udsatte ældres udfordringer i det digitale samfund.

Med en videokampagne og bogen ”Dét skal du ordne på nettet – om digitalt udsatte ældre”, skrevet i samarbejde med forskningskommunikatør og forfatter Jari Kickbusch, vil Morten Hjelholt sætte fokus på de mange digitale tiltag, der gennemsyrer samfundet og for mange af os er blevet en del af den daglige rutine, men for andre er uoverstigelige udfordringer.

Læs mere om projektet her

I en global sammenhæng ønsker FN med dagen at sætte fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden.

I den forbindelse udbydes et webinar, som det er muligt at forhåndsregistre sig til.

Læs mere om FN’s Ældredag  her