Direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn Christine E. Swane er netop blevet belønnet med Ældrerådenes Hæderspris 2019. Hun får prisen for sit mangeårige virke som skarp fortaler for de mest skrøbelige og udsatte ældre borgere.

Prisen blev uddelt på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde, der blev afholdt den 29. april på Hotel Nyborg Strand.

Her kunne 500 repræsentanter fra Danmarks ældreråd høre næstformand i Danske Ældreråd, Carl Aksel Kragh Sørensen, fortælle om en prisvinder, der i over 30 år har formået at sætte ældre på den forskningsmæssige og politiske dagsorden. Først som leder af Gerontologisk Institut, efterfølgende som leder af Videnscenter på Ældreområdet og siden 2006 som direktør og forskningsleder i Fonden Ensomme Gamles Værn.

Igennem sit arbejde skaber og formidler Christine E. Swane indsigt i gamle menneskers eget syn på hverdagen og det at blive gammel, ikke mindst når det handler om emner som ensomhed og det sociale liv i alderdommen, social udsathed, ældre indvandrere og flygtninge og livet med demens. Hun beskæftiger sig desuden med, hvordan familie og fagfolk involverer sig i svækkede, gamle menneskers hverdagsliv – og med de forestillinger om alderdommen, der findes i samfundet, lød det i begrundelsen for tildelingen af prisen.

Christine E. Swane er født i 1960, uddannet mag.art. i kultursociologi og har en ph.d.-grad i folkloristik fra Københavns Universitet. Hun er medlem af en række ekspertudvalg og af bestyrelsen for Dansk Gerontologisk Selskab.

– Fordi jeg altid har været optaget af ældre menneskers perspektiver og vilkårene for det at blive gammel, betyder det meget for mig, at det netop er ældre selv, der har valgt, jeg skulle have hædersprisen, siger Christine E. Swane.

Om Ældrerådenes Hæderspris
Prisen uddeles årligt til én eller flere personer/organisationer der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt, har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen.
Prisen er indstiftet af Danske Ældreråd. De 98 kommunale ældreråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i Danske Ældreråd udnævner prismodtageren. Det er 13. gang at Danske Ældreråd uddeler prisen. Blandt de tidligere prisvindere finder man blandt andre socialrådgiver Hanne Reintoft, tidligere formand for Etisk Råd Jakob Birkler og Bent Hansen, tidligere formand for Danske Regioner.

Publiceret den 29. april 2019