Skærmbesøg, træningsteknologi, medicinhåndtering, tryghedsskabende teknologi og hygiejneteknologi er de fem velfærdsteknologier, som kommunerne i 2020 vil prioritere højest. Det viser en ny statusrapport fra KL.

I rapporten kan man blandt andet læse, at de fleste kommunerne forventer at være i gang med skærmbesøg i 2020. I øjeblikket afprøver eller implementerer 53 procent af kommunerne skærmbesøg i hjemmesygeplejen, mens tallet i hjemmeplejen er på 43 procent.

Den største bevægelse siden 2017 er sket i hjemmesygeplejen, hvor 29 kommuner i dag svarer, at de leverer sygeplejeindsatser via en skærm, hvor kun fem kommuner arbejdede på denne måde i 2017.

Ifølge kommunerne peger borgere, der får skærmbesøg i syge- og hjemmeplejen typisk på fem fordele: Øget fleksibilitet i støtten og hverdagen, at de får besøg til aftalt tid, at der er tale om fokuserede og afgrænsede samtaler, der er diskretion i ydelsen, og at der er tale om en god afslutning på en indsats.

I modsætning til på social og handicapområdet, er der i hjemme- og sygeplejen stort set ingen eksempler på, at borgeren har mulighed for på eget initiativ kan kalde op til personalet via en skærm.

Stigning i træningsteknologier
Ifølge rapporten er der også sket en stigning i udbredelsen af såkaldte træningsteknologier.

Træningsteknologier dækker over en bred vifte af apps, webplatforme, sensorer, virtual reality og robotteknologier, som kommunerne anvender og afprøver i arbejdet med træning på tværs af både servicelov og sundhedslov.

Rapporten viser, at 60 procent af kommunerne allerede i dag anvender digitalt understøttet træning. Hvilket er en stigning på 15 procent i forhold til 2018.

Flere end halvdelen af kommunerne angiver, at træningsteknologier styrker borgerens motivation. I forlængelse heraf fremhæver 48 procent af kommunerne, at borgerne tager større ansvar for egen træning, samt at teknologien giver mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af borgerens hverdag.

Også teknologi til medicinhåndtering, tryghedsskabende teknologi og hygiejneteknologi bliver udbredt til stadig flere borgere i 2020.

Læs rapporten her

Publiceret den 31. januar 2020