Hver femte kommune har afskaffet klippekortsordningen, der giver plejehjemsbeboere og nogle af de svageste modtagere af hjemmehjælp mulighed for at få en halv times hjælp om ugen til aktiviteter efter eget valg. Det fremgår af et svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg fra social- og ældreminister Astrid Krag.

I svaret, der bygger på en rundspørge som KL har foretaget sommeren 2021, fremgår det, at 17 ud af 74 kommuner ikke har videreført klippekortsordningen til plejehjemsbeboere, og at 19 kommuner ikke har videreført ordningen til hjemmehjælpsmodtagere.

For cirka et år siden lavede KL en tilsvarende opgørelse, som tegnede det samme billede af, at kommuner i stor stil dropper klippekortet til ældre. Det mener Danske Ældreråd understreger behovet for, at få skrevet klippekortet ind i serviceloven.

– Der er desværre ikke sket den positive udvikling, som mange havde håbet på – og derfor tyder alt på, at udviklingen kun kan vendes, hvis klippekortsordningen skrives ind i serviceloven, så det bliver obligatorisk for kommunerne at tilbyde ordningen, siger Inger Møller Nielsen, formand Danske Ældreråd.

Ifølge Danske Ældreråds oplysninger er problemet større end som så. Flere ældreråd i de kommuner, der ikke har svaret på KL’s rundspørge, har således oplyst til Danske Ældreråd, at deres kommune ikke har nogen klippekortsordning. Blandt andet har Assens, Dragør, Lyngby-Taarbæk, Silkeborg og Stevns kommuner også droppet klippekortsordningen – både til plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere.

– Det er dybt problematisk, at kommuner afskaffer en velfungerende ordning som klippekortet, der hjælper nogle af landets svageste ældre med at leve et mere aktivt og socialt liv, lyder det fra Inger Møller Nielsen, formand, Danske Ældreråd.

– Klippekortsordningen giver plejehjemsbeboere og modtagere af hjemmehjælp mulighed for selvbestemmelse i form af hjælp til aktiviteter efter eget valg. Det kan være en tur til frisøren, på kirkegården, på en cafe eller andet. At fratage de svageste ældre disse muligheder, kan ikke andet end gå ud over livskvaliteten, fortsætter hun.

Klippekortsordningen blev for nylig fremhævet i rapporten ”Sårbare Ældres møde med hjemmeplejen” fra Videnscenter for værdig ældrepleje. Her beskriver de ældre i rapportens interviewundersøgelse klippekortet som de rene lykketimer, og at de positive oplevelser med hjemmeplejen ofte knytter sig til oplevelser forbundet med klippekortet.

Oprindeligt var der afsat øremærkede midler til klippekortsordningen. Men siden er pengene overgået til at være en del af det generelle bloktilskud. Derfor har kommunerne mulighed for at tage klippekortet fra ældre.

Social- og ældreminister Astrid Krags svar til Folketingets Social- og Ældreudvalg kan læses her