Danske Ældreråd hilser det velkomment, at regeringen afsætter ekstra milliarder til velfærd i sit finanslovsudspil, men kan desværre samtidig konstatere, at udspillet ikke lægger op til et egentligt velfærdsløft på ældreområdet.

Regeringen prioriterer i finanslovsudspillet et samlet løft til velfærden på cirka 5,4 milliarder kroner i 2020. Heraf kommer 2,2 milliarder kroner fra den netop indgåede kommuneøkonomiaftale. 1,5 milliarder kroner kommer fra økonomiaftalen med regionerne. Ingen af de resterende milliarder kroner, der er afsat ekstra til velfærd og uddannelse i finanslovsudspillet, er øremærket til initiativer på ældreområdet. Der er dog afsat 300 millioner kroner til ekstra sygeplejesker, hvilket også kommer ældre patienter til gode.

– Vi har svært ved at se, hvordan finanslovsudspillet giver råd til et egentlig løft af ældreområdet. Kommuneøkonomiaftalen er et skridt på vejen, men flere eksperter har vurderet, at pengene herfra næppe rækker til meget mere end, at kommunerne kan fastholde det nuværende serviceniveau, når der kommer flere børn og ældre, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

– Der er brug for at investere mere i pleje og omsorg, hvis man skal indhente mange års besparelser på ældreområdet, slutter Mogens Rasmussen.

Læs regeringens finanslovsforslag her

Publiceret den 3. oktober 2019