Danske Ældreråd runder året af med fire nye mærkesager, der skal sætte retningen for vores arbejde for en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

En stor tak til de næsten 200 ældrerådsformænd og næstformænd, der på fem dialogmøder i efteråret, gav værdifulde input om de udfordringer ældrerådene oplever, og som nu er indsamlet i de fire nye mærkesager:

  • Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje
  • Vi vil sikre forebyggelse, så ældre kan få et godt liv
  • Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling
  • Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Du kan her læse meget mere om, hvad der gemmer sig bag overskrifterne.

En af næste års vigtigste opgaver for Danske Ældreråd bliver at få mærkesagerne ud at flyve nationalt og lokalt.

Vi skal ikke kun kæmpe for, at pengene følger med den demografiske udvikling, men også for, at der sker et reelt velfærdsløft på ældreområdet. Vi skal også kæmpe for flere forebyggende indsatser over for ældre, for at kvaliteten i det nære sundhedsvæsen ikke varierer for meget på tværs af kommuner og for nye boligformer til ældre.

Og der er nok at tage fat på i det nye år.

Efter nytår forventes det, at regeringen vil fremsætte en velfærdslov, der skal forpligtige enhver siddende regering til at afsætte nok penge til velfærd, så de dækker de demografiske træk med flere børn og ældre.

Forude venter også en kommende sundhedsaftale, der skal afstikke de overordnede rammer for fremtidens sundhedsvæsen, hvor stadig flere opgaver flytter fra sygehusene ud i det nære sundhedsvæsen.

Danske Ældreråd vil følge disse og mange andre politiske initiativer nøje. Det vil vi blandt andet gøre med afsæt i mærkesagerne og de mange løsningsforslag, der er beskrevet i dem.

Foråret 2020 byder også på fem temadage, der sætter fokus på samarbejdsrelationer og forebyggelse i kommunerne. Deltagerne får både ældrerådenes og kommunernes syn på, hvad der kendetegner det gode samarbejde, ligesom de får oplæg om tidlig opsporing og forebyggelse i forhold til sårbare ældre.

Programmet kan læses her 

Jeg ønsker alle ældreråds- og seniorrådsmedlemmer en god jul og et godt nytår.

På gensyn i 2020.

Mogens Rasmussen
formand

Alle fire mærkesager kan læses her

Publiceret den 18. december 2019