Politiske mærkesager for Danske Ældreråd

 

Vi vil sikre økonomi til en værdig ældrepleje

Pengene skal følge med udviklingen i antallet af ældre, og der skal investeres i et reelt velfærdsløft på ældreområdet.

Læs mere

 

Vi vil sikre forebyggelse så ældre kan få et godt liv

Forebyggelse og sundhedsfremme har stor betydning for at leve et langt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Det handler grundlæggende om at forhindre, at raske bliver syge, samt at mennesker med sygdom får det værre.

Læs mere

 

Vi vil sikre et nært sundhedsvæsen med kvalitet og uden egenbetaling

Flere opgaver flytter fra sygehusene til kommunerne. Det skal følges af nationale krav til kvaliteten, så der sikres ensartet høj kvalitet på tværs af kommunerne, og der skal sættes en stopper for borgernes egenbetaling.

Læs mere

 

Vi vil sikre udbredelse af nye boligformer til ældre

Der bliver flere ældre i fremtiden, og det stiller krav til boligformerne til ældre. Det gælder ikke alene i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov i alderdommen og fremme gode ældreliv.

Læs mere

 

Download her alle mærkesager i en pdf.