Det giver udfordringer i forhold til transport og bookning, at svækkende ældre i eget hjem som udgangspunkt selv skal stå for booking af tid til vaccine og transporten til et vaccinationscenter, mener Danske Ældreråd.

For mange ældre i eget hjem, der modtager pleje, kan det være en udfordring og utrygt at transportere sig – for eksempel med offentlig transport – til nærmeste vaccinationscenter. Det kan desuden være uoverskueligt selv at bestille tid, ligesom mange måske ikke husker at tjekke deres e-boks.

Derfor mener Danske Ældreråd, at det er vigtigt, at pårørende og kommuner aktivt tager kontakt til de borgere, som de har en formodning om har brug for hjælp til booking og/eller transport.

Det har man blandt andet gjort i Faxe Kommune, Langelands Kommune og Brønderslev Kommune. Ole Vive (V), der er borgmester i Faxe Kommune, fortæller til TV Øst:

– Vi er i kontakt med hver enkelt borger og spørger dem, om de vil have vaccinen, og om de har mulighed for selv at køre til vaccinationsstedet, eller om de kan få hjælp fra et familiemedlem til det.

Leder af Personlig & Praktisk Hjælp i Ældre og Sundhed, Inge Kromann Hansen, der er vaccinationsansvarlig i Lolland Kommune, fortæller ligeledes til TV2 Øst:

– Vores udekørende teams både i den offentlige og private hjemmepleje er i fuld gang med at lave lister og spørger alle, om de er interesserede i at blive vaccineret. Derefter lægger vi en logistisk plan for, hvordan vi får transporteret borgerne. De er berettiget til kørsel, men vi har endnu ikke fået at vide, hvor de skal køres hen, så vi afventer en nærmere plan fra regionen.

Også i Brønderslev Kommune forsøger man aktivt at hjælpe ældre i eget hjem med vaccination. Her har man været i telefonisk kontakt med de borgere, som normalt får hjælp til transport til læge eller sygehus. Borgere, der har takket ja til transport til vaccination telefonisk, vil efterfølgende få tildelt en vaccinationstid af kommunen og få besked om tidspunkt for transport.

Danske Ældreråd opfordrer alle kommuner til at gøre en lignende indsats.

Om booking og transport
Når man bliver tilbudt vaccination, vil de fleste modtage besked via deres e-Boks. Hvis man er digitalt fritaget, vil man modtage invitationen i et brev med posten.

Herefter skal man selv booke tid. Enten online i et bookingsystem eller ved at ringe til et telefonnummer.

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport til vaccinationsstedet. I nogle tilfælde kan man få hjælp af sin hjemkommune (jf. Serviceloven §117), fx hvis man ikke ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende kan komme afsted.

Læs også “Status på vaccinationsindsatsten”