Den 1. oktober 2022 afholder FN sin årlige ældredag. I år har FN valgt, at dagen skal minde verden om den vigtige rolle ældre kvinder spiller i forhold til at håndtere nogle af tidens globale udfordringer – som for eksempel covid-19-pandemien.

Under overskriften “The Resilience and Contributions of Older Women” sætter FN i år fokus på, at verden er fuld af ældre, stærke kvinder, der yder et stort bidrag til, at løse tidens store samfundskriser.

Mange ældreråd har tradition for at planlægge et borgerarrangement, som spiller op af det årlige tema, som FN udmelder.

I en dansk sammenhæng kan det for eksempel være relevant at sætte fokus på ældre kvinder og frivilligt arbejde/hjælp i netværk.

Blandt andet viste coronakrisen, at mange er klar til at hjælpe deres medmennesker, når der er brug for det. Ikke mindst var der en stigning af borgere, der udfører frivilligt arbejde på socialområdet, hvor markant flere hjulpet til i for eksempel pensionistforeninger. Og ifølge Frivilligrapporten 2019 – 2021 var to ud tre frivillige på det sociale område kvinder.

En anden form for hjælp under coronakrisen, der er fremhævet i Frivilligrapporten er hjælp givet i eget netværk. Her var det især kvinder over 60 år, som gav en hånd med til ældre, syge og isolerede borgere med indkøb, transport og lignende. De løftede dermed en betydelig samfundsmæssig opgave i en kritisk periode. Det fortjener at blive anerkendt.

Find Frivilligrapporten her 

I en global sammenhæng ønsker FN med dagen at sætte fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre kvinders vilkår på den internationale udviklingsdagsorden.

Læs FN´s beskrivelse af temaet her