Landet over var ældreråd vært for en række lokale arrangementer, der markerede FN’s årlige internationale Ældredag den 1. oktober. Læs her, hvordan fire ældreråd fejrede dagen.

FN’s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober, og mange ældreråd har tradition for at afholde et borgerarrangement i den forbindelse, som ofte spiller op af det årlige tema, som FN udmelder. I år var temaet ”Digital Equity for All Ages”, som handler om, hvordan alle generationer kan få lige muligheder i et digitalt samfund.

Ældreminister besøgte Lolland
Ældrerådet i Lolland Kommune satte på dagen fokus på, hvordan man kan sikre, at alle borgere har mulighed for at kommunikere med det offentlige, uanset hvor digital man er.

Til at svare på det spørgsmål havde Ældrerådet blandt andre inviteret forskningskommunikatør på IT-Universitetet i København, Jari Kickbusch. Han gav indblik i, hvem de digitalt udsatte i virkeligheden er. Et af budskaberne var, at en stor del af gruppen er ældre – og især ældre, der på grund af vanskelige livssituationer mister evnen til at klare sig selv digitalt. Men også flere unge befinder sig i gruppen af digitalt udsatte.

Jari Kickbusch pegede også på, at digitaliseringen rejse nogle spørgsmål i forhold til, om alle nu også er lige for loven og uden forskelsbehandling, hvis digitaliseringen gør det svært for digitalt udsatte at kræve deres ret, fx i forhold til at få søgt om offentlige ydelser. Digitaliseringen må derfor ikke være et krav, men et frit valg for den enkelte borger, lød det.

På det velbesøgte arrangement i Maribo var der også oplæg af social- og ældreminister Astrid Krag.

Her var fokus særligt på de kommende frikommuneforsøg. Ministeren blev blandt andet spurgt om, hvordan den tid medarbejdere bruger på dokumentation foran skærmen, konkret kan blive reduceret, så der bliver mere tid til pleje og omsorg. Noget klart svar kunne ministeren endnu ikke give, da hun afventer at se, hvad de tre kommuner, der har fået frihed til at frigøre sig fra unødvendige dokumentationskrav på ældreområdet, finder frem til.

Astrid Krag kunne desuden fortælle, at digitale hjælpemidler bør være et tilbud, ikke et krav. Hun ser også perspektiver i, at registrering og dokumentation i ældreplejen sker i overværelse af den ældre eller sammen med den ældre.

Ekspert i digitale trends talte om digitale muligheder
Roskilde Kommune har tradition for, at FN´s ældredag fejres af Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet sammen med alle de lokale ældreorganisationer som Roskilde Ældremotion, Ældre Sagen, Ældre hjælper Ældre, OK-klubben og LO faglige seniorer. I år var ingen undtagelse.

På dagen var der oplæg med blandt andre David Guldager, tv-vært og ekspert i digitale trends. Han talte om, hvordan ny teknologi kan skabe et bedre samfund.

– David Guldager holdt et meget inspirerende og oplysende oplæg, krydret med morsomme filmindslag. Der var meget at tænke over – brug af robotter, stemmestyring, kunstig intelligens med videre, fortæller Marie Jørgensen, formand, Roskilde Ældreråd.

Direktør for Social, Job og Sundhed Mette Heidemann, talte om, hvordan kommunen hjælper med at skabe lige muligheder i et digitalt samfund.

– Det var en spændende eftermiddag. Vi blev meget klogere på de mange muligheder, der allerede findes i kommunalt regi. Der var også udarbejdet et kort med oplysninger om, hvor personer kan få it-hjælp både på bibliotekerne og ved de frivillige organisationer, siger Marie Jørgensen.

449 deltagere hørte om ældrerådsarbejde
I Hjørring Kommune var Ældrerådet vært for et større aftenarrangement, der både bød på underholdning og faglighed. Underholdningen stod blandt andre skuespiller Per Pallesen for. Han parodierede flere af de vendelboere, han havde mødt, sang og fortalte sjove historier fra sit spændende liv.

De 449 deltagere fik også et grundigt indblik i Ældrerådets arbejde. Blandt andet kunne formand Kirsten Holst fortælle, at klippekortet fra den 1. september er blevet genindført for 150 borgere i hjemmeplejen. De visiteres nu til en times ekstra ydelser per uge.

Formanden kunne også fortælle, hvordan man i kommunen arbejder med bekæmpelse af ensomhed. Blandt andet har kommunen fået 1,3 millioner kroner fra værdighedspuljen til bekæmpelse af ensomhed. Midler der blandt andet er fordelt på hjemmeplejen og ældrecentrene.

Deltagerne blev samtidig gjort opmærksom på, at det er vigtigt at hjælpe med at finde ensomme, og at man søger hjælp mod ensomhed.

Kirsten Holst afsluttede med at orientere om ældrerådets kommende fremmødevalg, der afholdes samme dag som kommunevalget den 16. november, og hvor der er opstillet 17 kandidater.

– Det er vigtigt, at så mange plus 60-årige stemmer til ældrerådsvalget som muligt, så vi kan få valgt nogle aktive personer ind som talerør for alle ældre. En høj stemmeprocent giver større lydhørhed, gennemslagskraft og hermed større respekt om høringssvar og initiativer, var budskabet til forsamlingen.

Kandidaterne til ældrerådsvalget blev præsenteret
0gså Ældrerådet i Norddjurs Kommune havde sammensat et program, der både bød på faglige oplæg og underholdning.

Formand for Ældrerådet, Ingeborg Kyed Pedersen indledte med kort at fortælle om FN´s digitale tema. Herefter var der oplæg af Lars Møller, formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune. Han kunne fortælle, at kommunen netop havde afsat en million ekstra til ældreområdet. En nyhed, der blev hilst  velkommen af de cirka 75 deltagere. Demenskoordinator Anna Kirkegaard fra Norddjurs Kommune gav desuden indblik i sit arbejde, og hvad man som ældre skal være opmærksom på i forhold til demens.

På dagen var der også en præsentation af kandidaterne til det kommende ælderådsvalg, ligesom der var gjort plads til fællessang, lotteri og anden underholdning.