Søndag den 1. oktober fejrer FN sin årlige ældredag – i år med fokus på Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, som fylder 75 år.

FN har meldt følgende tema ud “Fulfilling The Promises Of The Universal Declaration Of Human Rights For Older Persons: Across Generations” – oversat til dansk ”Opfyldelse af menneskerettighedernes løfter til ældre – på tværs af generationer”.

Temaet flugter med, at FN’s Generalforsamling i 1948 vedtog Verdenserklæringen om Menneskerettigheder, og sætter samtidig fokus på, at det er op til alle mennesker – unge som ældre, på tværs af generationer – at løfte arven og sikre, at menneskerettighederne bl.a. for ældre bliver overholdt.

Mange ældreråd har tradition for at planlægge et borgerarrangement i forbindelse med FN’s ældredag, og med et tema, som ofte spiller op af det årlige tema, som FN udmelder.

I år kunne det som ældreråd være relevant at fokusere på, hvordan man kan fjerne nogle af de barrierer i samfundet, som kan stå i vejen for, at ældre kan leve et værdigt liv. Det kan for eksempel være emner som:

  • Hvordan undgår man, at digitalisering ekskluderer nogle ældre fra samfundet.
  • Hvordan får man en ældrepleje, hvor det er den enkelte ældres ønsker og behov, der bestemmer hvilken hjælp der gives.
  • Hvordan sikre man større fokus på forebyggelse for ældrebefolkningen

Overstående er kun forslag. Der er mange andre emner man som ældreråd kan tage fat i og som kan relatere sig til dette års FN-tema.

Læs FN´s beskrivelse af temaet her.

For generel information om FNs ældredag, læs her.