Flere ældreråd er i fuld gang med at gøre opmærksom på ældrerådsvalget, der afholdes i mange kommuner den 16. november i forbindelse med kommunalvalget. Her kan du læse, hvordan nogle af landets ældreråd griber arbejdet an.

I Randers Kommune har Ældrerådet indledt en kandidat-kampagne. Målet er, at kandidater fra hele kommunen melder sig på banen.

– 10 ud af 11 medlemmer i det nuværende ældreråd er bosat i et Randers-postnummer. Håbet er, at få flere kandidater fra kommunens landdistrikter til at melde sig, så rådet får en mere repræsentativ sammensætning, fortæller Ældrerådets formand Per Boysen.

Centralt i kampagnen er at fortælle om Ældrerådets konkrete arbejdsopgaver og ikke mindst resultater. Det foregår i pressen, på Facebook og i ”Pensionistavisen”, som distribueres hvert kvartal som indstik i Ugeavisen Randers.

Via disse kanaler har ældrerådet fortalt både de store og små historier om ældrerådets arbejde. Blandt andet, at ældrerådet i den sidste valgperiode har haft fokus på fremkommelighed og trafikale udfordringer for ældre. Hvilket har ført til, at hastigheden er sænket ved ældrecentret Kollektivhuset, og der er blevet omlagt et fortov til gavn for gangbesværede.

– Det kan nok lyde som nogle små arbejdsopgaver, men det er vigtigt at fortælle, at ældrerådets arbejde er meget andet end høringer og kommunale budgetter. Det er ofte meget konkrete opgaver. For eksempel er rådet også med i et spisepanel for madservice, og er dermed med til at sikre, at ældremaden i kommunen er helt i top, siger Per Boysen.

Læs også ”Flere fra oplandet skal i Ældrerådet” (eksternt link)

Fokus på konkrete indsatser
I Favrskov Kommune lægger Ældrerådet ligeledes vægt på at fortælle om Ældrerådets konkrete arbejde. Blandt andet har Ældrerådet udarbejdet en publikation, der beskriver Ældrerådets indsatser og anbefalinger i perioden 2018-2021.

Her fremgår det, at Ældrerådet sætter sit aftryk på en bred vifte af områder. Lige fra demens, bemanding i ældreplejen, visitation, boligformer som værn mod ensomhed til den kollektive trafik.

Læs publikationen ”Ældrerådet i Favrskov Kommune Indsatser og anbefalinger 2018-2021” her (eksternt link)

Indflydelse på frikommuneforsøget skal trække kandidater
Også i Middelfart Kommune er man gået i gang med valgforberedelserne. Første skridt i kommunikationsplanen er at tiltrække kandidater.

Et af budskaberne, som borgmesteren og Ældrerådet er gået i pressen med, er muligheden for at få indflydelse.

– Som medlem af ældrerådet er der særlig mulighed for indflydelse på ældreområdet i netop den kommende valgperiode, hvor velfærdsaftalen giver rum til at tænke ud af boksen og tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov. Ældrerådet vil også blive inddraget i det velfærdspanel, som skal rådgive politikere, ledere og medarbejdere i arbejdet med Velfærdsaftalen, fortæller borgmester Johannes Lundsfryd Jensen i en pressemeddelelse.

Flemming Enevoldsen, der er formand for Ældrerådet, finder det naturligt, at kommune og ældreråd samarbejder om kommunikationen omkring ældrerådsvalget, der afholdes digitalt.

– Ældreråd og Kommune har en fælles interesse i at få et råd, der er sammensat med folk med mange forskellige bagrunde og kompetencer, og som hermed kan blive en stærk rådgiver for kommunen og talerør for kommunens ældre borgere, fortæller han.

Læs også ”Få indflydelse på frikommuneforsøget: Ældrerådet søger kandidater til en særlig valgperiode” (eksternt link)

Borgermøder om valg
I Lolland Kommune koncentrerer Ældrerådet sig lige nu om at planlægge selve valget.

– Ældrerådet skal stå for alt det arbejde, der er til ældrerådsvalget, som afholdes som fremmødevalg. Vi skal udfærdige annonce om to kommende borgermøder, lave folder til uddeling, gennemføre borgermøderne, layoute stemmesedlen og meget mere, fortæller May-Brit Horst, formand for Ældrerådet i Lolland Kommune.

De to borgermøder afholdes i august to steder i kommunen og på to forskellige tidspunkter (eftermiddag og aften) for at tilgodese så mange borgere som muligt. Også dem, der stadig er på arbejdsmarkedet.

– På borgermøderne og i annoncerne vil vi opfordre til, at man melder sig som kandidat, siger May-Brit Horst.

Når kandidaterne er fundet, begynder arbejdet med udfærdigelse af informationsmateriale og stemmeseddel. Herefter afholdes møde for de opstillede kandidater.

Ældrerådet skal også have skaffet 90 valgtilforordnede.

– Her udpeger vi en håndfuld tovholdere, der bruger deres netværk til at finde interesserede, ligesom vi skriver ud til de borgere, der var valgtilforordnede ved sidste ældrerådsvalg. Herudover har vi gode erfaringer med at kontakte meningsråd, husmodermoderforeninger og andre fællesskaber, lyder det fra May-Brit Horst.

Peger på vigtige dagsordener
Frederikssund Ældreråd er gået ud med en opfordring om at få så mange som muligt til at stille op som kandidat.

– Det er vigtigt, at så mange som muligt stiller op til valget, så der kommer debat og interesse om valget. Ved sidste ældrerådsvalg var stemmeprocenten på over 60, fortæller Lissi Gyldendahl, formand for Ældrerådet i Frederikssund Kommune til Hornsherred Lokalavis.

Hun peger i avisen samtidig på, hvilke dagsordener hun forventer bliver debatteret op til ælderådsvalget. Det er dagsordener, som antal af plejehjemspladser og eventuelle nedskæringer på ældreområdet samt Ældrerådets forslag om at oprette et Informations- og Klageråd med en indarbejdet whistleblowerordning.

For at skabe yderligere interesse for at stille op som kandidat indrykker Ældrerådet annoncer i lokalaviser og afholder fire informationsmøder i juni. Her introduceres potentielle kandidater til ældrerådsarbejdet.

Senere på året – og tættere på kommunalvalget og ældrerådsvalget – afholder ældrerådet sammen med andre ældreorganisationer et borgermøde, hvor det bliver muligt at stille spørgsmål til kommunalpolitikerne om, hvad de har tænkt sig på ældreområdet. Alt sammen skal sætte ældrepolitikken og dermed ældrerådsvalget på dagsordenen.

Læs også ”Ældrerådet opfordrer flest mulige til at stille op til valg til ældrerådet” (eksternt link)

Kamp for fremmødevalg

Mens nogle ældreråd har kendt valgformen et godt stykke tid, er det i andre kommuner endnu uafklaret eller først nu besluttet. Det er sidste er tilfældet i Holstebro Kommune, hvor Ældrerådet efter en lang sej kamp for fremmødevalg for nylig har fået at vide, at næste ældrerådsvalg bliver afholdt som brevvalg.

Afslaget fra kommunen begrundes med for høje omkostninger og for lidt plads på valgstederne. Det første har Ældrerådet sat store spørgsmålstegn ved, og det sidste vurderer Ældrerådet burde kunne løses.

– Ældrerådet repræsenterer alle over 60 år. Det er mere end 25 procent af kommunens borgere (eller knapt 35 procent af de stemmeberettigede, og de fortjener vel et valg, vi kan være bekendt, siger Erik Mitens, formand for Ældrerådet i Holsterbro Kommune i en pressemeddelelse.

Han henviser her også til, at fremmødevalg giver den højeste valgdeltagelse, og at demokrati netop er kendetegnet ved høj grad af borgerinddragelse.

Læs også ” Ældreråd vil have valg efter den klassiske metode: – Ellers falder stemmeprocenten” (eksternt link)