Et nyt tilbud sikrer gratis vaccine til personer i særlig risiko for at blive syge af pneumokokker.

Som led i håndteringen af COVID-19 udbruddet har regeringen besluttet at iværksætte en række vaccinationsindsatser, herunder gratis vaccination mod pneumokokker til beboere på plejehjem og personer, der er fyldt 65 år i særlige risikogrupper.

Pneumokokker kan blandt andet medføre alvorlig lungebetændelse og i nogle tilfælde hjernehindebetændelse og blodforgiftning.

Formålet med pneumokokvaccinationer er at beskytte risikogrupper mod ”dobbelt sygdom” (både alvorlig pneumokoksygdom og COVID-19) og samtidig nedbringe unødig belastning af sundhedsvæsenet.

Danske Ældreråd opfordrer ældrerådsmedlemmer, der kan være i målgruppen for pneumkokvaccinationer til at tage imod tilbuddet.

Tilbuddet træder i kraft den 22. april og omfatter i første omgang nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 • Personer, der er fyldt 65 år, med
  – kronisk lungesygdom
  – hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  – kronisk leversygdom
  – kronisk nyresygdom
 • Personer, som er fyldt 2 år, med
  – manglende eller dysfunktion af milten
  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – medfødt eller erhvervet immundefekt
  – liquorlækage
  – tidligere invasiv pneumokoksygdom
  – Cochlear implantation
  – udført stamcelletransplantation
  – udført organtransplantation.
 • Personer under 18 år med
  – cyanotiske hjertesgydomme
  – hjerteinsufficiens
  – palliativ operation for hjertesygdom
  – hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  – kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  – hypodynamisk respirationsinsufficiens
  – nefrotisk syndrom o immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Til efteråret forventes det, at tilbuddet, i takt med at vaccinerne bliver indkøbt, bliver udvidet til at omfatte alle personer på 65 år og derover og enkelte andre risikogrupper under 65 år.

Det er egen læge, der vurderer, om man er omfattet af tilbuddet, og som står for vaccination. For borgere på plejehjem vil der i nogle tilfælde være tilbud om at blive vaccineret her.

Læs mere i dette brev fra Sundhedsstyrelsen

Læs også brev fra sundheds- og ældreministeren vedrørende vaccination af risikogrupper mod pneumokok