Valget til Danske Ældreråds bestyrelse er netop afsluttet. I alt blev syv nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen i Danske Ældreråd består af 10 medlemmer, der vælges for en toårig periode. Hertil vælges der en formand på repræsentantskabsmødet. Regionsældrerådene har desuden en observatør i bestyrelsen.

Normalt afholdes bestyrelsesvalget i forbindelse med Danske Ældreråds temadage i begyndelsen af året, men denne gang foregik valget skrifteligt på grund af corona-situationen.

Følgende er valgt til bestyrelsen

Til bestyrelse genopstillede følgende kandidater, der blev genvalgt:
Inger Møller Nielsen (Brønderslev), valgkreds 1
Flemming Tejmers (Vordingborg), valgkreds 6
Kirsten Nissen (København), valgkreds 10

Følgende nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen:
Birgit Worm Kristensen (Ikast-Brande), valgkreds 2
Rita Stokholm Vinding (Syddjurs), valgkreds 3
Connie Axel (Vejle), valgkreds 4
Anette Thysen (Odense), valgkreds 5
Marianne Lund (Roskilde), valgkreds 7
Leif Ingelsholm (Dragør), valgkreds 8
Jørn Gettermann (Lyngby Taarbæk), valgkreds 9

Bestyrelsen tiltræder først efter repræsentantskabsmødet, hvor der også skal vælges ny formand.

Følgende er valgt som stedfortrædere til bestyrelsen

1. stedfortrædere
Anette Valentin (Aalborg), valgkreds 1
Leif Carøe (Holstebro),  valgkreds 2 – der er kun en stedfortræder for denne valgkreds
Per Boysen (Randers), valgkreds 3
Gert Hansen (Billund) valgkreds 4
Peter Lilltorp (Middelfart), valgkreds 5
Bent Jørgensen (Guldborgsund), valgkreds 6
Valgkreds 7 – har ingen stedfortrædere
Bjarne Gosvig (Ishøj), valgkreds 8 – der er kun en stedfortræder for denne valgkreds
Hans Holm (Furesø), valgkreds 9
Anette Thernøe (København), valgkreds 10

2. stedfortrædere
Erik Jensen (Mariager Fjord), valgkreds 1
Valgkreds 2 – der er kun en stedfortræder for denne valgkreds
Kirsten Engel (Aarhus), valgkreds 3
Bent Illum Eskesen (Vejle), valgkreds 4
Kirsten Press (Nyborg), valgkreds 5
Stig Ryhl (Vordingborg), valgkreds 6
Valgkreds 7 – har ingen stedfortrædere
Valgkreds 8 – der er kun en stedfortræder for denne valgkreds
Eric Brown (Allerød), valgkreds 9
Claus Kortzau (Frederiksberg), valgkreds 10

Følgende bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke:
Mogens Rasmussen, formand
Per Toft Mouritsen, valgkreds 2
Carl Aksel Kragh Sørensen, valgkreds 3
Tommy Petersen, valgkreds 4
Evy H. Nielsen, valgkreds 5
Steen-Kristian Eriksen, valgkreds 7
Flemming Eilstrup, valgkreds 8
Finn Kamper-Jørgensen, valgkreds 9