Regeringen er sammen med Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet blevet enige om fem initiativer, der skal forbedre vilkårene for borgere, der er udfordret af digitaliseringen.

De fem initiativer er:

Bedre hjælp til MitID
Den telefoniske MitID-support styrkes, så man hurtigt og nemt kan tale med et menneske, hvis man har brug for hjælp. Samtidig forbedres selvbetjeningsuniverset på mitid.dk og selvbetjeningsmulighederne i MitID-appen, så de bliver mere brugervenlige og lettere at navigere i.

Bedre mulighed for at hjælpe
andre med Digital Post

Der etableres mulighed for at give ”fuld adgang” til sin Digitale Post, så for eksempel en pårørende både kan læse og sende meddelelser på vegne af en anden i Digital Post. Samtidig igangsættes en indsats for, at myndighederne i højere grad benytter mulighederne i Digital Post til at fremhæve relevant information for borgerne. Det skal gøre det nemmere for borgerne at overskue og handle på de beskeder, som de modtager i Digital Post.

Bedre vilkår for støttepersoner og adgang for borgere til digital træning
Med overgangen til MitID har nogle borgere, deres pårørende og andre støttepersoner oplevet, at det er blevet sværere at hjælpe digitalt. Der igangsættes derfor en indsats for at øge kendskabet til de muligheder for at hjælpe andre, som allerede findes og der udarbejdes en analyse af, hvordan det fremover kan blive nemmere for støttepersoner at hjælpe digitalt. Dertil skal der samarbejdes med bibliotekerne om at videreudvikle og udbrede eKurser.nu, der tilbyder digital træning til borgere, så flere borgere får mulighed for at blive digitalt selvhjulpne.

Det skal være attraktivt at være it-frivillig
Der igangsættes en indsats, der har til formål at understøtte og uddanne landets it-frivillige, så de oplever, at det er attraktivt at være frivillig. Det skal ske ved at klæde de it-frivillige bedre på til opgaven gennem for eksempel kurser og webinarer og ved at indgå partnerskaber med organisationer for it-frivillige.

Mere viden om borgernes møde med den digitale offentlige sektor
Der igangsættes en årlig analyse af borgernes møde med den digitale offentlige sektor med særligt fokus på digital inklusion og tillid, der skal danne grundlag for øget offentlig debat og bedre og mere målrettede indsatser for digital inklusion. Analysen skal give et vidensgrundlag og øge transparensen om befolkningens anvendelse af og oplevelser med offentlige digitale løsninger med særligt fokus på dem, der finder digitaliseringen udfordrende

Læs mere her.

Det mener Danske Ældreråd

Grundlæggende er det et sympatisk initiativ, som vidner om, at problematikken tages alvorligt. Alle fem initiativer er skridt i den rigtige retning.

Det kendetegner dog initiativerne, at de fokuserer på, at de digitalt udfordrede skal have hjælp til at klare det digitale. Det er selvfølgelig en del af løsningen, men der er også brug for nogle konkrete initiativer, der kan fremme udviklingen af mere brugervenlige digitale løsninger og nogle reelle analoge tilbud.

I Danske Ældreråd mener vi ikke, at det giver mening, at vi har indrettet de offentlige services på en måde, så op til hver femte borger skal have hjælp af andre eller skal på skolebænken for at få adgang til dem. Det er et symptom på, at løsningerne er alt for komplicerede.

I bund og grund handler det om, at den offentlige sektor skal indrettes, så alle borgere nemt og hurtigt kan få løst den opgave, de sidder med. Det kræver enklere løsninger, og at man har øje for andre kanaler end de digitale.

Danske Ældreråd hæfter sig også ved, at der bliver bedre mulighed for at få hjælp med MitID ved at styrke den telefoniske support. Det er selvfølgelig kun godt, men det løser ikke de problemer, som borgere oplever, når de tilgår de offentlige selvbetjeningsløsninger alle mulige andre steder. Her er der i ligeså høj grad behov for, at man altid kan komme i kontakt med et menneske, der kan hjælpe.

.