Faldulykker kan have store konsekvenser for den enkelte ældre borger. Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har som første led i en handlingsplan for at forebygge faldulykker blandt ældre nu foretaget en stikprøveanalyse for at belyse problemets omfang.

Undersøgelsen viser, at hver tredje borger plus 65 år er faldet i løbet af det seneste år – tallet er størst for de plus 80-årige, hvor næsten hver anden ældre er faldet.

Med baggrund undersøgelsen estimeres det, at der i blandt Fredensborg Kommunes ældrebefolkning plus 65 år på 9.500 personer årligt forekommer omkring 500 knoglebrud, 250 forstuvninger, 530 tilfælde med “slog hovedet” samt 1.100 tilfælde med lettere tilskadekomst.

Flest faldulykker i hjemmet
De fleste ældre borgere (61 procent) er faldet på et hjemligt område (45 procent inden for i hjemmet). 26 procent er faldet på et offentligt trafikområde. 13 procent af faldene på et offentligt trafikområde er sket på grund af ujævn belægning på gangsti, fortov og andet.

Undersøgelsen peger på, at det, at mange ældre har en eller flere kroniske sygdomme, kan øge risikoen for at falde. Vurderingen er, at to ud af tre ældre i Fredensborg har en kronisk sygdom, og tallet er højst hos de plus 80-årige. Andre individuelle risikofaktorer for fald omfatter forekomst af svimmelhed. Det findes hos hver sjette ældre.

Undersøgelsen viser også, at frygten for at falde fylder i mange ældres hverdag. Hver tredje blandt de 65 – 79 årige, fortæller at de dagligt frygter at falde. For de plus 80-årige er det næsten halvdelen.

Handleplan mod problemet
– Vi har nu fået et godt grundlag for at videreudvikle en handlingsplan til intensiveret faldforebyggelse, siger formand for Forebyggelsesrådet, Finn Kamper-Jørgensen, der også er medlem af Seniorrådet i Fredensborg og Danske Ældreråds bestyrelse.

– Fredensborg Kommune har allerede ansat to faldforebyggelses konsulenter, der årligt ser og vurderer omkring 200 borgere, der enten er faldet eller synes de er begyndt at føle sig usikre og på den baggrund er begyndt at begrænse deres aktiviteter.

Forebyggelsesrådet har udarbejdet et forslag til en 5-årig plan for faldforebyggelse i ældrebefolkningen. Den kan læses her.

I løbet af første del af 2021 udarbejder Forebyggelsesrådet den endelige forebyggelsesplan til politisk godkendelse.

Læs hele undersøgelsen her

Det mener Danske Ældreråd

En undersøgelse som den Forebyggelsesrådet i Fredensborg Kommune har fået gennemført kan både danne et solidt grundlag for en handleplan og rykke faldforebyggelse højere op på den politiske agenda.

Det er nødvendigt. For faldulykker er et udbredt problem for ældre i alle kommuner.

Den nye Fredensborg-undersøgelse bekræfter således det billede, som en national opgørelse fra Sundhedsstyrelsen helt tilbage fra 2006 viste. Også dengang viste det sig, at hver tredje ældre var i en faldulykke i løbet af det seneste år.

Derfor er faldforebyggelse da også et vigtigt element i Danske Ældreråds mærkesag om forebyggelse.

Danske Ældreråd mener, at det er vigtigt, at alle kommuner, ligesom Fredensborg Kommune, gør en målrettet indsats for at forebygge fald, selvom det ikke er et lovgivningsmæssigt krav.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje om forebyggelse af fald hos ældre, og den mener Danske Ældreråd bør efterleves i alle kommuner. Læs den kliniske retningslinje her