I denne tid har mange kommuner fået påbud om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem grundet Covid-19. Det kan i den kommende tid blive sværere at gennemføre besøg på udendørs arealer, og derfor har regeringen besluttet at justere reglerne om besøgsrestriktioner nu.

Reglerne er blevet lempet, så Styrelsen for Patientsikkerhed, når den udsteder et påbud har mulighed for at give lov til, at beboerne – ud over besøg af nærmeste pårørende i selve boligen – kan modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende. Der kan dog kun modtages besøg af to personer ad gangen.

I tilfælde af sådanne påbud får beboerne således mulighed for at udpege yderligere to nære pårørende til besøg i indendørs besøgsrum. Den nærmeste pårørende vil stadig kunne besøge den ældre i selve boligen, ligesom den ældre vil kunne modtage besøg i boligen i kritiske situationer. Besøg i andre tilfælde vil fortsat skulle foregå på udendørs arealer.

Vær opmærksom på, at besøg indendørs af to yderligere nære pårørende er noget, som styrelsen KAN lægge ind i påbud, men ikke nødvendigvis skal. Jf. § 6, stk. 4 i den nye bekendtgørelse, hvor det lyder:

Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerheds påbud til kommunalbestyrelsen om midlertidige besøgsrestriktioner efter § 6, stk. 1, kan udvides til omfatte, at beboerne kan modtage besøg i et dertil indrettet besøgsrum af yderligere to faste nære pårørende ud over nærmeste pårørende, jf. § 7, stk. 1, dog ikke mere end to personer ad gangen. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1586

De ændrede regler er gældende fra 15. november 2020.

På Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside kan man finde en liste over alle aktuelle forbud og besøgsrestriktioner på plejehjem. Listen kan findes på styrelsens forside i den mørkeblå boks midt på siden.