Julen står for døren, og selvom smittetrykket er højt, og landet delvist lukket ned, er der heldigvis mulighed for, at ældre på landets 1.000 plejehjem kan få besøg af deres nærmeste i juledagene.

Danske Ældreråd bakker op om myndighedernes retningslinjer, der giver mulighed for, at ældre på plejehjem kan få besøg af deres nærmeste pårørende i egen bolig. Det gjorde vi inden den seneste lille lempelse fra 17. december – der giver mulighed for, at flere af besøgene kan foregå under hyggelige rammer i egen bolig – og det gør vi stadig.

Besøgene skal naturligvis ske på forsvarlig vis, og såvel pårørende som plejehjem og personale har et stort ansvar for, at vi passer bedst muligt på svækkede ældre på plejehjem.

Det er samtidig vigtigt for Danske Ældreråd, at sundheds- og ældreministeren har understreget, at beboere på plejehjem altid må forlade deres hjem og besøge eksempelvis familie, uanset restriktioner.

Mulighed for flere besøg i egen bolig
Ældre på plejehjem med besøgsrestriktioner har hidtil kunne få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og yderligere to nære pårørende i besøgsrum – dog maks. to ad gangen –, hvis det konkrete påbud har givet mulighed herfor.

Fra den 17. december er der blevet mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig. Der kan – som i dag – dog kun være to besøgende ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere hyggelige og hjemlige forhold.

Den ældre behøver ikke at have egen indgang udefra for at kunne blive omfattet af de mere fleksible regler for besøg på plejehjem med påbud om besøgsrestriktioner. Som udgangspunkt kan besøg fra både den nærmeste pårørende og de to yderligere nære pårørende foregå i borgerens egen bolig, men det er afgørende, at plejehjemmene sikrer, at besøgene kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Alle kommuner er orienteret om de mere fleksible besøgsmuligheder på plejehjem i et brev. Lokale regler må ikke være mere vidtgående.

Kommuner og plejehjem kan ikke fastsætte lokale regler
Kommuner eller det enkelte plejehjem kan ikke fastsætte lokale regler, der skærper et påbud om restriktioner eller forbud udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Beboere på plejecentre må altid forlade deres hjem og besøge eksempelvis familie, uanset om plejehjemmet har besøgsrestriktioner eller besøgsforbud.  

– Jeg hører eksempler på, at der rundt omkring er mere vidtgående lokale regler på plejehjem. Det er ikke i orden, og det har jeg i dag understreget over for kommunerne i et brev, udtaler sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen om de nye regler.

Beboere, som er kritiske syge eller døende, må altid gerne få besøg af flere pårørende i deres egen bolig. Og der er uanset besøgsrestriktioner eller besøgsforbud altid mulighed for, at den nærmeste pårørende kan komme på besøg hos den ældre i dennes egen bolig.

Fakta-ark om besøg på plejehjem kan hentes her .