Temadage om ældrerådsvalg og erfaringer med corona

Der skal holdes valg til ældreråd i omkring 85 kommuner i 2021, og mange af disse valg afvikles i forbindelse med kommunalvalget i november. For halvdelen af de nuværende ældrerådsformænd er det det første valg, der skal forberedes.

Efterårets temadage satte fokus på ældrerådsvalg – blandt andet i forhold til forberedelse og gennemførelse.

Temadagene blev afsluttet med oplæg om, hvad coronavirus har betydet for kommunal ledelse på ældreområdet og for ældreråd.

Programmet kan downloades som pdf her

Afholdte temadage og præsentationer

Mandag d. 5. oktober i Viborg

Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper
Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd

Uden kandidater – intet valg, uden oplysning af borgere – ingen stemmer, planlægning af valgforløbet fra a til z
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd

Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg
Kristian Skovhus, ældrerådsformand, Skanderborg Seniorråd. Niels M. K. Diedrichsen, chef for myndighed, udvikling og administration, Fagsekretariatet Ældre & Handicap, Skanderborg Kommune

Midt i en pandemi ved navn corona
Rene G. Nielsen, centerchef for Social Omsorg, Hedensted Kommune

Tirsdag d. 6. oktober i Middelfart

Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper
Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd

Uden kandidater – intet valg, uden oplysning af borgere – ingen stemmer, planlægning af valgforløbet fra a til z
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd

Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg
Gert Hansen, ældrerådsformand, Billund Kommune Helle Sørensen, sekretær for ældrerådet, Billund Kommune

Midt i en pandemi ved navn corona
Rolf Dalsgaard Johansen, direktør, Haderslev kommune

Torsdag d. 8. oktober i Aabybro

Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper
Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd

Uden kandidater – intet valg, uden oplysning af borgere – ingen stemmer, planlægning af valgforløbet fra a til z
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd

Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg
Jens Peter Ellefsen, ældrerådsformand, Mariagerfjord Sitta Ansbjerg Jensen, sekretariatsmedarbejder, Mariagerfjord Kommune

Midt i en pandemi ved navn corona
Uffe Viegh Jørgensen, Ældrechef i Brønderslev kommune

Mandag d. 19. oktober i Køge

Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper
Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd

Uden kandidater – intet valg, uden oplysning af borgere – ingen stemmer, planlægning af valgforløbet fra a til z
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd

Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg
Steen-Kristian Eriksen, formand, Holbæk Ældreråd Christina Bech Hansen, konstitueret leder, dagsekretariatet, Holbæk Kommune

Midt i en pandemi ved navn corona
Britt Bergstedt, centerchef i center for Sundhed og Velfærd, Glostrup kommune

Tirsdag d. 20. oktober i København

Regler for valg til ældreråd og forskellige valgtyper
Trine Toftgaard Lund, sekretariatschef, Danske Ældreråd

Uden kandidater – intet valg, uden oplysning af borgere – ingen stemmer, planlægning af valgforløbet fra a til z
Marianne Lundsgaard, seniorkonsulent, Danske Ældreråd

Praksiserfaringer og gode råd til det kommende ældrerådsvalg
Bente Clausen, ældrerådsformand, Albertslund Kommune Lone Kreutzmann, sekretær, Albertslund Kommune

Midt i en pandemi ved navn corona
Britt Bergstedt, centerchef i center for Sundhed og Velfærd, Glostrup kommune