Under overskriften ”Gentænk Velfærden – kommunernes digitaliseringspolitik” lancerer KL en politik for, hvordan kommunerne med øget brug af teknologi, kan frigøre flere hænder til velfærd.

– Manglen på arbejdskraft risikerer at slå revner i fundamentet for fremtidens velfærd. Vi skal derfor gentænke velfærden, og hvordan vi løser opgaverne, så hænderne kan række længere. Gode, moderne digitale løsninger kan være med til at frigøre medarbejderes tid, så de kan bruge kræfterne på den kernevelfærd, mennesker altid vil være bedst til, siger Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, og fortsætter:

– Allerede nu kan sensorer bruges til at skabe tryghed i ældre menneskers hjem, kameraer identificerer huller i vejene, videomøder gør dialogen med jobcenteret endnu smidigere, og algoritmer kan forudsige oversvømmelser. Det er alt sammen eksempler på, hvordan vi kan styrke kvaliteten i velfærden ved brug af teknologi, og gøre borgernes hverdag lettere. Og den vej skal vi sætte ekstra turbo på.

KL’s digitaliseringspolitik anviser syv veje til øget digitalisering i kommunerne.

Blandt andet lægges der i udspillet fra kommunerne op til, at arbejdsgange og velfærdstilbud skal kigges efter i sømmene, og ud fra en faglig vurdering skal der tages stilling til, hvilke processer der kan digitaliseres, så hænder kan frigives.

Derudover skal kommunerne blive bedre til at dele viden med hinanden om de digitale løsninger, der allerede virker, så de kan komme ud og leve flere steder. Nye teknologier, som har stort potentiale til at modernisere og løfte velfærdsløsningerne, skal udforskes og tages i brug.

Ikke uden problemer
Øget digitalisering er ikke uden problemer. I digitaliseringspolitikken peger kommunerne på, at der skal tages hensyn til dem, der har svært ved at anvende digitale løsninger, og at etikken bliver tænkt ind.

– Vi skal sikre, at teknologien bliver brugt etisk forsvarligt og med fokus på at gøre menneskers liv bedre. Og at vi udvikler løsninger, som alle borgere og medarbejdere kan bruge — uanset digitale forudsætninger. Det er afgørende, hvis vi skal opnå succes, når velfærden bliver mere digital, siger Peter Rahbæk Juel.

– Der skal selvsagt altid tages hensyn til de borgere, der har udfordringer med at begå sig digitalt og dem, der har et stærkt ønske om at bevare det fysiske tilbud. Vi skal også tænke i hybridløsninger, hvor dele af et forløb er digitalt, mens dele foregår som et fysisk møde med borgeren, uddyber han.

Kommunernes  nye digitaliseringspolitik kan downloades her

Det mener Danske Ældreråd

Danske Ældreråd er enige i, at der er et uudnyttet potentiale i digitalisering. Ikke mindst ser vi gerne, at de gode teknologiske løsninger i ældreplejen bliver udbredt, så ældre i alle kommuner kan få gavn af dem.

Vi mener dog, at digitaliseringen ikke behøver at være et spørgsmål om enten eller. De analoge løsninger kan i mange tilfælde supplere og højne servicen i samspil med de digitale.

For eksempel kan noget så simpelt som et telefonnummer som man kan ringe til, hvis man går i stå i en selvbetjeningsløsning gøre, at sagsbehandlingen glider hurtigere

Derfor hilser vi det velkomment, hvis man i højere grad laver hybride løsninger.

For selvom langt de fleste ældre borgere oplever, at digitaliseringen gør hverdagen nemmere, så er der en stor gruppe for hvem, digitaliseringen komplicerer hverdagen. Det er vigtigt, at digitaliseringen foregår på en måde, så de ikke bliver ekskluderet.