Danske Ældreråd inviterer til konference den 10. maj 2022, Hotel Nyborg Strand.

Den 1. januar 2022 tiltrådte de nyvalgte kommunalbestyrelser, og samtidig påbegyndte mange nyvalgte ældre- og seniorråd deres arbejde. Både i kommunalbestyrelser og i råd har der været udskiftninger, og der skal læres nye ting, og nye relationer skal opbygges.

Vi sætter på denne konference fokus på nye rammer og tendenser på det kommunale ældreområde.

Et centralt spørgsmål på det kommunale ældreområde er det stigende antal ældre og deres ønsker og behov. Hvordan kan vi få en ældrepleje, som i højere grad er styret af borgernes behov og ønsker? Og hvordan lader det sig gøre i en tid, hvor økonomien i mange kommuner er udfordret, og der er mangel på personale?

Ældreområdet har stor politisk bevågenhed hos såvel politikerne på Christiansborg som kommunalpolitikere. Regeringen foreslår en ny ældrelov med klare værdier om værdighed, valgfrihed og selvbestemmelse og med få dokumentationskrav. I mange kommuner arbejdes der allerede med at finde nye modeller og veje for at øge borgernes selvbestemmelse og mindske kontrol og bureaukrati. Det er tendenser og drøftelser, som vil præge rådenes arbejde de kommende år.

Konferencens fire hovedoplægsholdere – en borgmester, en professor, en ældrechef og en præst – vil fra hver deres vinkel tale ind i konferencens hovedtema.

Der er 10 seminarer, som giver et nærmere indblik i mange af de områder, et ældre- og seniorråd kan forventes at vide noget om, f.eks.:

  • Selvstyrende teams i hjemmeplejen
  • Selvvisitering til kommunale ydelser
  • Demensområdet, der gennem de seneste 20 år har været et voksende område
  • Forebyggelsesområdet og kommunernes tilbud om forebyggende hjemmebesøg
  • Nærvær og nærhedens betydning for de svageste borgere
  • Plejehjemsbestyrelser og andre faste fora for inddragelse på plejehjem
  • Ældres mentale sundhed
  • Værdighed i plejen af de borgere der har behov for pleje og omsorg
  • Veje ind i og ud af ensomhed
  • Den sidste tid – hvor meget skal et menneske behandles?

Klik her for mere information og tilmelding

Den 9. maj – dagen før konferencen – afholder Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde. Læs indkaldelsen her