Jeg er stolt over at være en del af Danske Ældreråd. Ældrerådene i de enkelte kommuner gør en forskel, og de problemstillinger ældrerådene støder på, skal vi i Danske Ældreråd bære frem til både regering, politikere på Christiansborg og øvrige samarbejdspartnere. Erfaringen viser nemlig, at der bliver lyttet, når Danske Ældreråd kan referere direkte til, hvordan ældrerådene lokalt oplever problemerne.

Min vision som ny formand i Danske Ældreråd er – både på lang og kort sigt – at de mærkesager, vi har vedtaget sammen, kommer ud at leve i kommunerne og påvirker udviklingen nationalt.

Mærkesager
Allerede på formands- og næsteformandsmøde efteråret 2021 får vi mulighed for at drøfte mærkesagerne. Vi skal høre, hvordan ældreråd landet over arbejder med dem, vi skal inspirere hinanden, og så skal vi drøfte, om der er behov for tilpasninger.

Vi skal også følge op på, at der i kommunerne bliver lavet gode strategier for boligområdet, så vi kan være på forkant med den udvikling, der kommer til at ske i forhold til stigningen i den ældre befolkning. Ligeledes skal vi være opmærksomme på, at der bliver taget hensyn til demografiregulering i de enkelte kommuner. Vi skal være en god medspiller omkring en kommende sundhedsaftale og være opmærksomme på de nye sundhedsklynger.

Og så skal vi tage bestik af, at det ikke er det samme at være ældrerådsformand i Gentofte Kommune som i Lemvig Kommune. Vi skal turde sætte ord på de forskelligheder, der er på tværs af kommunerne.

Ældrerådsvalg
Se bare på ældrerådsvalgene og de vidt forskellige demokratiske vilkår, kommunerne tilbyder. I flere kommuner vil man have ældrebefolkningen til at være digitale frontløbere og stemme digitalt. I andre eksperimenterer man med et mix af valgformer eller anvender brevvalg.

Det skal vi for forsat kæmpe for at få ændret. Både lokalt og via en lovændring. Og heldigvis ser det ud til, at være lidt lys for enden af tunnelen i forhold til at få ændret reglerne.

Social- og ældreminister Astrid Krag kunne på vores netop afholdte repræsentantskabsmøde således fortælle, at hun ser nogle spændende perspektiver i Danske Ældreråds ønske om at kunne holde valg til ældreråd som fremmødevalg, og at hun sammen med indenrigs- og boligministeren er ved at kigge på Danske Ældreråds konkrete forslag om en lovændring.

Det er selvfølgelig ikke sikkert, at der i sidste ende kommer en lovændring. Men man kigger på sagen på Christiansborg, og Danske Ældreråd presser fortsat på alle de steder, det giver mening.

Garanter for et godt ældreliv
Det samme gør ældreråd landet over. For uanset bopæl skal ingen borger behandles hverken bedre eller ringere. Det gælder i forhold til ældrerådsvalg, det gælder i forhold til ældreplejen og en lang række andre områder. Der skal selvfølgelig altid være plads til kommunale forskelle og måder at gøre tingene på. Men i alle kommuner skal der være en ældrepolitik, der bidrager til, at alle ældre kan få et godt liv.

Det kan Danske Ældreråd og landets ældreråd være garanter for gennem vores ældrerådsarbejde, og fordi vi er en organisation samlet af folk, der brænder for at skabe de bedste vilkår for et godt senior- og ældreliv for alle borgere.

Den mulighed skal vi gribe sammen.

Inger Møller Nielsen
formand