Når jeg de kommende år skal være med til at finde fremtidssikrede løsninger på sundheds- og ældreområdet, så vil min tilgang være at inddrage borgere, organisationer og medarbejdere, skriver sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, i dette debatindlæg.

Et samfund er efter min mening et fattigt samfund, hvis man ikke hjælper hinanden på tværs af generationer.

Når der bliver flere ældre, så skal vi også afsætte flere ressourcer til omsorg, pleje og behandling til dem, der har behov. Alle skal kunne regne med, at der er den rette hjælp at hente, når de kommer op i årene og ikke længere kan klare sig selv. Det vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at sikre.

For det betyder noget, at man som ældre får den rigtige hjælp, og at man føler sig tryg, hvis man er indlagt på hospitalet eller udskrevet til eget hjem efter et hospitalsbesøg.  Og det betyder noget, at man har mulighed for at leve et godt og værdigt ældreliv med livskvalitet og selvbestemmelse, hvis man en dag kommer til at bo på plejehjem.

Heldigvis lever danskere længere og længere, og mange har et godt liv, selvom de er godt oppe i årene. Det er rigtig godt. Men det betyder ikke, at man slipper helt fri af sygdom og skavanker. Derfor er det vigtigt for mig, at vi fører en politik, der tager højde for, at der bliver langt flere ældre i fremtiden.

Med de aftaler, som vi netop har indgået med Danske Regioner og KL sætter vi velfærden først og dækker det demografiske træk. Vi vil løfte sundhedsområdet i regionerne med 1,5 milliarder kroner i 2020, og det giver blandt andet mulighed for at ansætte mere sundhedspersonale allerede næste år. Vi løfter også kommunernes økonomi i 2020 med 2,2 milliarder kroner ekstra. Penge, der både skal være med til at sikre en tryg alderdom for flere ældre, og sikre en udbygning af kernevelfærden.

For medarbejderne er pressede på tid til at give pleje og omsorg. Mange steder er det svært at skaffe medarbejdere, og man oplever, at der bruges for meget tid på at klikke på skærmen frem for at være sammen med borgerne. Vi nedsætter derfor en task force, der skal finde veje til, hvordan vi får flere social- og sundhedsmedarbejdere, og vi igangsætter et arbejde, der skal frigøre medarbejderne, så de får mere tid den enkelte ældre og sætte medarbejdernes faglighed i højsædet.

Vi skal finde løsningerne i fællesskab
Når jeg de kommende år skal være med til at finde fremtidssikrede løsninger på sundheds- og ældreområdet, så vil min tilgang være at inddrage borgere, organisationer og medarbejdere. For vi skal lytte til dem, der kender problemerne fra deres egen hverdag. Her er I i Danske Ældreråd en vigtig medspiller, ikke mindst lokalt. I alle landets kommuner sikrer I som ældreråd, at de ældres stemmer bliver hørt og inddraget.

Sammen skal vi finde gode løsninger på ældreområdet. Det er bl.a. vigtigt, at vi får gjort op med den uretfærdige ulighed i sundhed. Jeg synes ikke, at det er okay, at en ufaglært mand for eksempel kan forvente et liv, der er 7 et halvt år kortere end en akademiker. Jeg synes heller ikke, at det er okay, at mænd med lav indkomst lever omkring 10 år kortere end mænd med høj indkomst.

Ulighed i sundhed er en af mine største opgaver at få bekæmpet. Det vil jeg have stort fokus på i de kommende år. På ældreområdet og på alle andre områder.

Af sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke

Publiceret den 1. oktober 2019