For nylig offentliggjorde VIVE en undersøgelse, der viser, at plejehjemsledere i gennemsnit har ansvaret for 55 medarbejdere på landets plejehjem.

Dette tal bekymrer Danske Ældreråd. Normalt siges det, at et ledelsesspænd mellem 12 og 20 medarbejdere giver ledere de bedste forudsætninger for at være reelle personaleledere. Et ledelsesspænd på 55 medarbejdere, og endda op til 130 medarbejdere visse steder, er derfor klart over grænsen for, hvad der er tilrådeligt.

En tredjedel af lederne i undersøgelsen angiver da også, at deres ledelsesspænd er for stort eller alt for stort.

Derfor er der behov for, at man tager fat om problemet.

Brug for ledere, der går forrest
Vi har brug for plejehjemsledere, der går foran. Som kan stille spørgsmål, vejlede, anerkende dygtige medarbejdere og være dem, der sætter retningen for kulturen i det daglige. Det kræver, at lederne kan være tæt på beboerne, medarbejderne og pårørende. Noget som bliver meget svært, hvis man som plejehjemsleder har ansvaret for mange medarbejdere.

I sidste ende risikerer man at ende i en situation, hvor medarbejderne oplever lederen som fraværende, hvilket igen kan føre til, at medarbejderne ikke føler sig sete og hørte. Dette kan resultere i manglende motivation og utilfredshed med jobbet. Hvilket er noget, som ingen plejehjem har brug for. Og især ikke i en tid, hvor der allerede er mangel på medarbejdere.

Behov for mere støtte
Undersøgen peger dog på, at plejehjemslederne ikke er helt uden støtte. Over halvdelen af lederne henter i særlig grad støtte fra souschefer (62 procent), sideordnede ledere (59 procent) og medarbejdere med særlige funktioner (53 procent). Størrelsen på datagrundlaget gør det dog ikke muligt at sige, hvorvidt der er en sammenhæng mellem ledelsesspændets størrelse, og hvor meget hjælp og støtte lederne modtager fra andre.

I Danske Ældreråd mener vi, at der skal skrues endnu mere op for hjælpen og støtten til plejehjemslederne.

Plejehjemslederne sidder med et kæmpe ansvar. De har foruden ledelsesansvar og driftsansvar også et fagligt ansvar for den pleje og omsorg, der gives til borgere, som er meget syge og svækkede. Hertil kommer, at mange plejehjemsledere er på 24 timer i døgnet syv dage om ugen. De er i løbende dialog med pårørende, medarbejdere og skal samtidig være tæt på beboerne. Og de skal navigere på en arbejdsplads, der har stor politisk bevågenhed, og som har lokalsamfundets interesse.

Man kunne kigge mere i retning af, hvordan man indretter ledelsesopgaven på eksempelvis skoler. Her er det helt naturligt, at skolelederen ikke står alene med et kæmpe personaleansvar, men typisk altid har en viceskoleleder.

Der er med andre ord al mulig grund til, at plejehjemsledere får mere optimale arbejdsbetingelser.

Inger Møller Nielsen
formand