Der er flere gode initiativer på ældreområdet i årets finanslovsaftale. Der afsættes penge til 1.000 flere ansatte i ældreplejen, det bliver mere attraktivt at uddanne sig til sosu-assistent, og der afsættes midler til aktiviteter målrettet blandt andre ældre, der oplever isolation og ensomhed.

Regeringen og dens støttepartier har indgået en finanslovsaftale for 2021, hvor der trods corona, er blevet plads til nye initiativer, der vil komme ældreområdet til gavn.

– Set i lyset af, at vi befinder os midt i en økonomisk krise, finder vi det positivt, at der er afsat midler, der kan give ældreområdet et mindre løft, og at regeringen med økonomiaftalen med kommunerne tidligere på året afsatte midler til at følge med den demografiske udvikling, siger Mogens Rasmussen, formand, Danske Ældreråd.

Han hæfter sig blandt andet ved, at der de næste fire år samlet set afsættes 1,9 milliarder kroner til højere faglighed og 1.000 flere ansatte i ældreplejen. Et initiativ, der skal ses i sammenhæng med, at der indføres en ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til sosu-assistent.

– Vi finder det positivt, at der afsættes midler, så kommunerne kan ansætte flere varme hænder. Det bliver selvfølgelig en udfordring at finde de 1.000 ekstra medarbejdere, men vi tror på, at retten til uddanne sig til sosu-assistent med forhøjede dagpenge, vil bane vejen for, at mange ufaglærte, der allerede arbejder i ældreplejen, vil videreuddanne sig, fortæller Mogens Rasmussen..

Midlerne til flere ansatte i ældreplejen udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen per ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i uddannelse. I 2021 afsættes 425 millioner kroner, 450 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 500 millioner kroner årligt fra 2024.

– Det er rigtigt godt, at regeringen og støttepartierne gør det muligt for de mange ufaglærte, der arbejder i ældrepleje, at videreuddanne sig uden at skulle gå markant ned i indkomst, siger Mogens Rasmussen.

Danske Ældreråd ser desuden positivt på, at der næste år afsættes 250 millioner kroner til at støtte oplevelsesindustrien gennem aktiviteter på social- og ældreområdet.

– Alt for mange svækkede ældre har været og er stadig i ufrivillig eller frivillig isolation under corona-krisen. Derfor er vi glade for, at der gøres en ekstra indsats for at give dem oplevelser, der kan mindske oplevelsen af ensomhed, siger Mogens Rasmussen.

Selvom Danske Ældreråd i lyset af corona-krisen generelt ser positivt på finanslovsaftalen for 2021, er det ifølge Mogens Rasmussen vigtigt at være opmærksom på, at aftalen kun er et lille skridt i forhold til at løse de udfordringer, ældreområdet står overfor.

– Vi kigger ind i en fremtid, hvor antallet ældre med behov for pleje de næste år vil vokse kraftigt. Og hvor manglen på uddannet plejepersonale ligeledes vil vokse. Derfor vil der de næste år blive hårdt brug for flere initiativer, der kan give ældreområdet et løft.

Danske Ældreråd hilser disse initiativer velkomne i finansloven

  • Der afsættes 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for ældre.
  • Ret til med forhøjede dagpenge at uddanne sig til sosu-assistent.
  • 250 millioner kroner i 2021 til at støtte oplevelsesindustrien gennem aktiviteter på social- og ældreområdet. Midlerne forankres i kommunerne, så støtten kommer bredt ud til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder.
  • 80 millioner kroner årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne, det vil sige både social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper.
  • 22 millioner kroner årligt i perioden 2022-2023 til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje. Videnscenter for værdig ældrepleje understøtter kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen ved at tilbyde forskellige udviklingsforløb, rådgivning, formidling af viden med videre.